Nebožtík

Povídka od: Luigi Pirandello

Z knihy: Mezi dvěma stíny

Povídka ze sbírky Samostatný člověk (L'uomo solo, Firenze, Bemporad, 1922).


Komentáře (0)