Nahý na návštěvě

Povídka od: Pando Kolevski

Z knihy: Erotické pohádky pro dospělé / Makedonský dekameron

Chudého mladíka na cestách zastihne déšť. Požádá o přístřeší na místě, kde žije stařec se dvě snachami – pán domu však hostovi sdělí, že v tuto dobu je zvykem, že jsou všichni v obydlí nazí.


Komentáře (0)