Na dvoře vévodském

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Na dvoře vévodském / Ráj světa

nehodnoceno

Do dychtivých příprav učitele Podhájského na tříkrálovou mši roku 1799 vpadne zvěst, že místní tenor utrpěl úraz a nebude moci účinkovat. Tak přijde ke cti cizinec, který se právě objevil a zároveň ubytoval u náchodského regenschoriho, a zhostí se svého pěveckého úkolu k potěšení všech spoluúčinkujících i lidí při mši shromážděných.
Neznámý cizinec, muž pěkného vzhledu i hlasu, se vydává za potomka muzikantského rodu Bendů. Všechny proto překvapí, když ráno zmizí – ovšem s kradenými věcmi.
Mezitím se v Praze tajně schází mladý Hlasivec se svou milou Eliškou, jejíž strýc je direktorem náchodského panství. Nemá teď práci, a tak mu jeho kamarádi – také vlastenci – dohodí místo u vévody Kuronského, kterého chtějí získat pro vlasteneckou věc, aby vystavěl divadlo. To se Hlasivcovi hodí – dostane se blíže ke své vyvolené.
Na náchodský zámek přijíždí vévoda Petr Kuronský s manželkou a dcerami. Doprovází je i učitel zpěvu Arnoldi, všemi oblíbený, zvláště vévodkyní a její dcerou Johankou. Arnoldimu jde však jen o moc a bohatství, a tak kuje intriky, aby získal co nejvíce.
Na zámek přichází i Hlasivec – uchází se u vévody o místo a je i přes vévodkyninu nelibost vévodou přijat. Vévoda si jej oblíbí, Hlasivec však musí čelit jak intrikám Arnoldiho a vrchního Vrány, který je ve skutečnosti Hlasivcovým nezdárným otcem, jenž opustil Hlasivcovu matku, a chce si vzít Elišku za manželku, tak bojovat s vévodkyní, která mu nepřeje.
Nakonec se Hlasivcovi podaří zdánlivě nemožné – za pomoci svých přátel usvědčí Arnoldiho a přiměje vévodu, aby zrušil na svém panstvím robotu. Arnoldi, který si začal milostný románek i s vévodkyní, prchne s Johankou, Vrána je propuštěn a Eliška si může vzít Hlasivce za manžela. Johanka se nakonec vrátí, jakmile poznala vypočítavost Arnoldiho, který byl jedna a tatáž osoba s cizincem vydávajícím se za potomka skladatele Bendy.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)