Menší legenda svatého Štěpána krále

Povídka od: neznámý - neuveden

Z knihy: Legendy a kroniky Koruny uherské

Štěpán byl již od dětství vzděláván v gramatice. Nechtěl dopustit, aby lid propadl znovu pohanství.
Porazil povstalce Kopányiho, načež jeho stoupence a jejich syny učinil služebníky církve a získané pozemky věnoval sv. Martinovi, jemuž také postavil basiliku. Pro povstalce stanovil jen desetinovou pokutu, aby je zcela nezničil.
Na tažení proti Pečeněhům si panovník odpoledne zdříml po lovu. Tehdy spatřil sebe sama, jak děsí nepřátele odkazem na sv. Martina. Ihned nato předvolal posly – schválil až třetího, který před něj předstoupil, a vyslal ho k vojsku se vzkazem, aby hned zaútočilo. To se stalo a Štěpán zvítězil.
Když Štěpán ochuravěl, věrolomní příbuzní ho chtěli zavraždit a vraždu zamaskovat jako přirozenou smrt. Před večerním rozsvíceném světel se jeden z nich přikradl k spícímu panovníkovi, meč mu však vypadl a zařinčel o podlohu. Vrhl se před procitnuvšího krále a ten mu odpustil. Ostatní spiklence dal však oslepit a odetnout jim ruce.

Originální název:

Legenda minor sancti Stephani regis


Rok vydání originálu:

Komentáře (0)