M. D. Rettigová

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry III., Divadelní hry. Díl II.

nehodnoceno

M.D.Rettigová vede v Litomyšli český ženský spolek. Scházejí se v něm mladé dívky, které se učí domácím pracem, ale i české řeči. Mezi nimi je i Lenka. Uchází se o ni o dost starší, šedesátiletý doktor Plavec. Lenka ho neodmítá, i když miluje Valentu, mladého chlapce, který však odešel do světa a dosud nedal o sobě vědět.
Lenka i Plavec jsou celému městečku pro smích. Tak jako M.D.Rettigová pro své vlastenecké smýšlení. Když už se všichni pomalu smířili s nerovným sňatkem, objeví se v Litomyšli Valenta, který se vrací pro svou Lenku. Dozvídá se však, že je Lenka zasnoubena se starým Plavcem. Setkává se s Lenkou a obviňuje ji, že si Plavce bere pro jeho dobré postavení.
M.D.Rettigové se zamýšlená svatba Lenky se starým Plavcem nelíbí. Cítí, že Lenka Plavce nemiluje. Valenta, který ví, jak má Rettigová k Lence blízko, ji poprosí, aby mu pomohla. Ta mu přislíbí pomoc a domluví sraz mezi Lenkou a Valentou.
Poté se Rettigová sejde nejprve s Lenkou – vyzvídá, aby zjistila, zda jsou její domněnky správné. A skutečně – Lenka Valentu stále miluje a Plavce si bere jen proto, že doktor zachránil jejího milovaného otce, když těžce onemocněl, a choval se k němu i k ní tak hezky, že ji přemohla velká vděčnost. A navíc se Valenta neozýval… Rettigová se snaží Lenku přemluvit, aby si Plavce nebrala – vždyť miluje jiného! Pozve Lenku na sraz s Valentou.
Další schůzku má Rettigová s Plavcem. Přemlouvá ho, aby si Lenku nebral, že by s ním byla nešťastná, že si jej chce vzít jen z vděčnosti a že miluje jiného. Doktor však odmítá – přece by nezpůsobil Lence takovou hanbu, aby jí odřekl zasnoubení!
V háji, kde se mají sejít Lenka s Valentou, je plno. Každý z městečka je na vycházce. I Roubinková a Rollerová, místní drbny. Objevuje se Plavec, znechucen, že musel místo klidu doma za Lenkou mezi lidi. Rettigová ho znovu odrazuje od svatby s mladou ženou – ona bude chtít zábavu a děti, on svůj klid.
Lenka se schází dle domluvy s Valentou. Vysvětluje mu, že ho nezradila a proč si chce vzít doktora. Rettigová mezitím přivede doktora Plavce, který Lenku s Valentou skryt uvidí i uslyší. Když Lenka pronese, že se musí vdát, protože kdyby svatbu zrušila, byl by pan doktor terčem posměchu, uvědomuje si doktor Plavec, že manželství s Lenkou by nebylo šťastné, a od svatby odstupuje. Rettigová vše kvituje s povděkem a doktorovi děkuje za jeho moudrost.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)