Krvavé světlo

Povídka od: Adalbert Stifter, Lucie Müllerová

Z knihy: Pohádky, pověsti a legendy

K chudému pastýři přichází tajemný cizinec a popisuje mu jeskyni, v níž se má nacházet krvavé světlo. Hned nato zmizí a už se neobjeví. Pastýř na jeho slova nezapomene, a když na ono místo náhodou zabloudí při hledání ztraceného jehňátka, vstoupí dovnitř. V jeskyni skutečně nalezne drahý kámen rudé barvy, který vrhá červené odlesky. Vynese ho ven a draze prodá, čímž si zajistí obživu. Kámen se nakonec dostane do královských korun.


Komentáře (0)