Jan Hus

Povídka od: Alois Jirásek

Z knihy: Divadelní hry, Díl III.

nehodnoceno

Mistr Jan Hus kritizuje před nadšenými posluchači v Betlémské kapli církevní neřesti a brojí proti odpustkům, které vyhlásil papež Jan XXIII. Husův dávný přítel, Štěpán Páleč, přichází Husa varovat – ať zmírní svá kázání, jinak jej stihne zloba mocných. Hus však odmítá a po prudké hádce se s Pálčem rozchází jako nepřátelé.
Při lidových bouřích proti vybírání odpustků jsou zatčeni a uvězněni tři mladí lidé. Hus, za mohutného doprovodu Pražanů, žádá na radnici o jejich propuštění. Znovu se střetává s Pálčem, který již stojí na straně Husových nepřátel. Kvůli obavě z lidového povstání radní přislíbí Husovi osvobození zadržených od rozsudku smrti. Jakmile však Hus dav rozvášněných Pražanů rozpustí, nechají radní zajaté okamžitě popravit.
Tlak na Husa zesiluje. Ve všech pražských kostelích byla vyhlášena papežova klatba na Husa a tzv. interdikt – kněží nemohou udílet svátosti, dokud se bude v Praze nacházet Mistr Jan Hus. Aby Hus zbavil Prahu této hrůzy, odchází kázat na venkov.
Do Prahy se vrací na pozvání císaře Zikmunda, aby se odebral do Kostnice. Přátelé ho marně varují, Hus přesto odjíždí.
Hus v průvodu přítele Jana z Chlumu přichází do Kostnice. Papež dokonce zruší nad Husem klatbu a bere ho pod svoji ochranu. I přes papežskou ochranu a bez vědomí samotného papeže je však Hus uvězněn z rozkazu vysokého kněžstva. Bojí se totiž, že by si svým volným působením ve městě mohl naklonit místní obyvatele na svoji stranu.
Hus je předvolán před koncil, ve kterém se jako hlavní žalobce nachází i jeho někdejší přítel, Štěpán Páleč. Marně se hájí, marně prosí o poučení. Jeho soudcové žádají, aby bez výjimky odvolal, čeho učil. Hus však dle svého svědomí nepotupil pravdu a než by bez poučení, že chyboval, odvolal, je odhodlán podstoupit smrt na hranici. Je tedy odsouzen k potupné smrti upálením. Než Husa odvedou na hranici, přichází za ním do vězení Páleč a žádá ho s odvoláním na dřívější přátelství o odvolání. Hus však odmítá.

Zdroj: aloisjirasek.cz


Komentáře (0)