Jak šoteček střežil kozy

Pohádka od: Adalbert Stifter, Lucie Müllerová

Z knihy: Pohádky, pověsti a legendy

Hospodáři byli spokojeni se službami skřítka, který se sám nabídl, že bude pást jejich kozy za pouhou večeři, již mu položí na pařez v lese. Když ho však chtěli za jeho služby odměnit a přidali mu k pokrmu červené kalhoty, šotek se zaradoval a odskotačil. Vícekrát ho už nikdo neviděl.


Komentáře (0)