Divý dlak a Výstřednice

Povídka od: Ilona Daňková

Z knihy: Máchorky

Zámožný kupec měl tři dcery, dvě starší byly velmi náročné, naproti tomu nejmladší byla skromnost sama. Nežádala otce, aby jí z cest přivezl drahé šaty a šperky, pouze podivuhodný kořen žeňsem. Po dlouhém hledání onen kořen nalezl, ale musel za to slíbit ohyzdnému netvoru první, na co za vraty svého domova šlápne.

Rok vydání originálu: 1964

Komentáře (0)