04x05 Pole na kterém jsem umřel

Povídka od: Andy Meisler

Z knihy: Akta X: Chci věřit

Scénář: Glen Morgan a James Wong

Ve snaze zabránit hromadnému neštěstí fanatického náboženského společenství vyslýchají Mulder se Scullyovou jednu z manželek vůdce polygamního kultu. Ta, pod hypnózou, probírá své minulé životy i úmrtí, které jsou nevysvětlitelně spjaty se samotnými agenty.

Komentáře (1)

Terva
13.08.2020

V dobách, kdy jsem snil,
že strávím život mudrců,
vykročil jsem na mnohem obyčejnější cestu.
Snad jsem před věky věků
zahynul v mnohem opovážlivější jistotě.

Tímto poznáním se modlím za další šanci.... A s jasnějším světlem, které sem vnesla Smrt, Život byl zastřen – ne úplně, ale rozptýlil zkázu tak, aby zůstala alespoň matná vzpomínka, a nyní se zdá, že v dohledu je další cíl. V tomto životě jsme se sešli jen abychom minuli jeden druhého. To nekonečné čekání mi rve srdce, lásko. Tak moc mi chybíš! Zlo se vrací jako zlo, ale láska, ...láska, jsou duše spřízněné. Ale má duše je tak unavená, ...musí si odpočinout...

Jsou chvíle, kdy se mi zdá, že i já jsem kdysi prožil život moudrých a šlapal po cestách známějších. Snad zemřel jsem v arogantní důvěře v sebe sama, již před věky. V té chvíli se nahoru k nebi vznesla prosba o jedinou další šanci.......Já živ chtěl bych být na věky věků....