Rukopisy z Nag Hammádí 4

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozemském přebývání a konečném návratu duše do božské oblasti. Je plný specifických metafor a podobenství a vane jím silně asketický duch. Petrův list Filipovi líčí zjevení vzkříšeného Ježíše, který odpovídá na otázky apoštolů výkladem gnostického mýtu o pádu matky (Moudrosti) a původu stvoření. Rovněž Druhý traktát velkého Séta, který je možno zařadit do žánru křesťanských gnostických homilií, je proslovem nanebevstoupivšího Krista. Jeho autor předkládá gnostický výklad Kristova příchodu na zem. Kniha obsahuje rovněž dva spisy, které jsou badateli řazeny do setovské gnóze. Její stoupenci se jako na svého předka odvolávali na třetího Adamova syna Séta, který byl podle nich prostředníkem pravé nauky. Vytvořili specifický mytologický a rituální systém, jehož dokladem jsou Tři Sétovy stély. Do mytologického směru je možno zařadit traktát Protennoia ve třech tvarech, v němž se božská bytost zvaná Prvotní myšlenka postupně odhaluje ve třech svých hypostazích (Myšlenka, Hlas a Slovo). Knihu doplňuje obsáhlý úvod egyptologa W. B. Oertera....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/289307/big_rukopisy-z-nag-hammadi-4-jjY-289307.jpg 4.43
Nahrávám...

Přidat podobné

Podobné knihy (10)

Rukopisy z Nag Hammádí 1Rukopisy z Nag Hammádí 1neznámý - neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí (sestaveny v 4./5. s...více


Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antikyGnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antikyKurt Rudolph

První část podává přehled antických pramenů a moderního bádání o gnózi, druhá se pokouší o charakteristiku gnostického myšlení a náboženské praxe a poslední se zabývá otázkou inspirační zdrojů a vývoje. Gnóze neboli náboženství „poznání“ ...více


Evangelium pravdyEvangelium pravdyZdeněk Kratochvíl

Evangelium pravdy – List Rheginovi neboli Slovo o zmrtvýchvstání – Přílohy. Předmluvu napsal Jan Bouzek.více


Rukopisy od Mrtvého mořeRukopisy od Mrtvého mořeJohn Marco Allegro

Práce Johna M. Allegra, v současné době (1969) lektora hebrejské filologie na Manchesterské universitě, pojednává o pozoruhodných písemných památkách, které vznikly v době starozákonní a v přechodném období mezi Starým a Novým zákonem. Knih...více


Rukopisy z Nag Hammádí 2Rukopisy z Nag Hammádí 2neznámý - neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přeložen celý kodex IX a...více


Rukopisy z Nag Hammádí 3Rukopisy z Nag Hammádí 3neznámý - neuveden

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných spisů. Třetí svazek ř...více


Rukopisy od Mrtvého mořeRukopisy od Mrtvého mořeneznámý - neuveden

První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého moře. Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty židovského společenství, které byly nalezeny ve čtyřicátých letech minulého století v jeskyních u M...více


Novozákonní apokryfy I. - Neznámá evangeliaNovozákonní apokryfy I. - Neznámá evangeliaPetr Pokorný

Souborné vydání apokryfních evangelií sepsaných do roku 150 po Kristu. Překlady z řeckých, koptických a latinských originálů. První svazek edice ,,Raně křesťanské literatury" obsahuje všechna apokryfní evangelia, která vznikla do roku ...více


Píseň o perlePíseň o perlePetr Pokorný

Gnose byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Rozšířila se ve východním Středozemí, ovlivnila filozofii helénismu, zejména novoplatonismus, a po dlouhou dobu vytvářela vlastní s...více


Tomášovo evangelium : překlad s výklademTomášovo evangelium : překlad s výklademPetr Pokorný

Tomášovo evangelium bylo používáno gnostiky a s gnostickým záměrem bylo sestaveno v dochovaný celek.více