shenandoah

Oblíbené citáty

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

Karel Čapek


Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

Jan Werich


Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Nesmí si sednout.

Jan Werich


Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.

George Bernard Shaw


Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.

Albert Einstein


Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.

Jan Werich


Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě. Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech

George Bernard Shaw


Jediná věc, která se neřídí pravidlem většiny, je lidské svědomí.

Harper Lee


Spousta těch, co žijí, zaslouží smrt. A někdo umírá a zasluhuje život. Můžeš mu ho dát? Potom nevynášej příliš horlivě rozsudky smrti. Protože ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.

J. R. R. Tolkien


Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?

Albert Einstein


Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.

Jan Amos Komenský


S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.

Jan Amos Komenský


Nejsou zlí, ale pitomí, a to není totéž. Zlo představuje jakousi morální hodnotu, vyžaduje záměr a jistou úvahu. Pitomec nebo blb nijak nepřemýšlí ani neuvažuje. Jedná pudově jako hovězí dobytek. Je přesvědčen, že jedná správně, že má vždycky pravdu, a je pyšný na to, že se s odpuštěním tentuje do každého, kdo mu připadá jiný. Kdo se od něj liší, ať už barvou, vírou, jazykem, národností, nebo ….volnočasovými aktivitami. Světu by vskutku prospělo více skutečně zlých lidí a méně omezených tupců. (Stín větru)

Carlos Ruiz Zafón


"Není těžké vydělávat peníze. Opravdu těžké je vydělávat peníze způsobem, který stojí za to, aby mu člověk zasvětil život..." (Stín větru)

Carlos Ruiz Zafón