Klamm

Oblíbené citáty

[...Nehoňte se za přeludy, za majetkem, za tituly: toho dosáhnete po desítkách let, zaplatíte za to nervy a přijdete o to za jedinou noc. Žijte s vyrovnanou převahou nad životem - nebojte se neštěstí, nežeňte se za štěstím, vždyť je to všechno jedno: ani hořké netrvá věčně a sladkého nikdy není vrchovatě. Spokojte se s tím, že nezmrznete a že vám žízeň a hlad nervou svými spáry útroby. Jestliže nemáte přeražený hřbet, můžete na obě nohy, hýbáte oběma rukama, vidíte na obě oči a slyšíte na obě uši - komu byste chtěli co závidět? A proč? Vždyť závist užírá ze všeho nejvíc. Protřete si oči, očistěte srdce - a pak si budete nade vše vážit těch, kteří vás mají rádi a jsou vám nakloněni. Neurážejte je, nenadávejte jim, ani se z nikým z nich nerozcházejte ve zlém: vždyť nevíte, třeba je to váš poslední čin před zatčením a zůstanete tak v jejich paměti!...]

Alexandr Isajevič Solženicyn


,,I když budeš hodně číst a poznávat, vždycky se musíš vracet k jedinému začátku všeho."

Tomáš Kempenský


Nebuď zvědavý a nedělej si zbytečné starosti. Co je ti po tom či po onom? Proč se staráš, zdali ten je takový či onaký, nebo zdali onen jedná a mluví tak či onak? Ty nebudeš odpovídat za jiné, ale vydáš počet sám za sebe. Tak proč se do toho vměšuješ?

Tomáš Kempenský


To jak o věcech přemýšlíte, může vést k vaší porážce ještě dříve, než se s nimi setkáte.

Norman Vincent Peale


Den ode dne se mi daří lépe, v každém ohledu, stále lépe a lépe.

Emile Coué


Vím, že člověk, který osmělí se propagovati myšlenky, o nichž lidé dosud neslyšeli, jest považován za blázna

Emile Coué


Mám pocit, že jsem udělal, co jsem mohl. Samozřejmě že mohlo být vykonáno více a mohlo to být vykonáno lépe, ale nikoli na základě mých schopností.

Carl Gustav Jung


Být v této době chronickým optimistou, je buď vyjádření nedostatečného množství informací nebo lež.

František Koukolík


Celý vesmír je vězeňská cela a býti vězněm nemá co dělat s velikostí kobky.

Fernando Pessoa


Žijte, jako byste měli zítra umřít. Učte se, jako byste měli žít navěky.

Mahátma Gándhí


Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.

Mahátma Gándhí


Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost.

William James


Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách

William James


Pravda vždy prochází třemi stádii. Nejprve je zesměšňována. V druhém je agresivně vyvracena. Ve třetím je přijata jako samozřejmost........

Arthur Schopenhauer


Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností.

Bertrand Russell


Optimista, stejně jako pesimista, je člověk, který vidí svět jednostranně. Avšak jedním z měřítek zdraví je míra schopnosti vnímat svět takový, jaký je.

Robin Skynner


Každé zlo, má-li se prosadit ve velkém, musí se šířit pomalu, plíživě a nevystrašit. A ukazovat se jako dobro pro člověka.

Jaroslav Maxmilián Kašparů


Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl.“

Viktor Emil Frankl


Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.

Michel de Montaigne


Buddhismus jest přísně individuální pochod, kterému proto nedostává se sklonu státi se universálním a zabývati se blahobytem světa jako takovým. Kdo buddhisticky smýšlí, nelpí na majetku a nezabývá se také spasitelnými theoriemi o nápravě světa. On má sám s sebou dosti práce.

Leopold Procházka


Všímejte si utrpení jiných lidí a podle svých schopností a možností jim pomáhejte.

Ctibor Bezděk


Ta nejhorší zvěrstva nejsou páchány psychopaty a sadisty, ale úplně normálními, obyčejnými lidmi, vystavenými tlaku okolí.

Philip Zimbardo


Nemysli, že je na světě postavení tak nízkého, které by nedovolovalo člověku cítiti se spokojeným ve vykonávání povinností jeho. Kat konaje svou povinnost, není o nic horším, než voják, který taktéž prolévá krev lidskou, když mu ve vojně tak bylo kázáno, když se jinak proti zákonům lidským a božským neproviňuje. ( Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze I.)

Josef Svátek


Zvíře, které se krčí strachy, si říká o napadení.

Charles Bukowski


Chyby, které se udělají při nástupu vojsk, se během bitvy nedají odstranit.

Jan Svoboda