jsemvlastovka

Oblíbené citáty

"Jsem už pořádně unavenej bolestí, kterou slyším a cítím, šéfe. Jsem unavenej z cestování, z toho, jak jsem sám jako kůl v plotě. Věčně bez kamaráda, s kterým bych chodil nebo co by mi říkal, odkud přicházíme nebo kam jdem nebo proč. Jsem unavenej z toho, jak jsou lidi na sebe oškliví. V hlavě to cítím jako střepy. Jsem unavenej z každé situace, kdy chci pomoct, ale nemůžu. Jsem unavenej z toho, že jsem ve tmě. Hlavně je to ale ta bolest. Je toho moc. Kdybych to uměl ukončit, udělal bych to. Ale neumím" -John Coffey

Stephen King


...., nedovol, aby ti tvá dobrá povaha zamlžila kritický zrak. Kritický zrak by měl být vždy chladný a jasný.“ (Právo nálezce)

Stephen King


Tak tam ležíme, dva nepatrní umírající tvorové, a svět kolem nás spěje k zániku jako padající podzimní listí. /Past/

Lauren DeStefano


Svět není továrna na splněná přání.

John Green


Stopy, které po sobě zanecháváme, jsou příliš často jizvy.

John Green


Podívat se na tebe může každý, ale je dost vzácnost najít někoho, kdo vidí stejný svět jako ty. (Jedna želva za druhou)

John Green


Nikdy mi neporozumíš. A o to jde. (Hledání Aljašky)

John Green


Nezáleží na tom, jak umřeš. Záleží na tom, jako kdo umřeš.

John Green


Někdo se přece musí snažit dělat na světě dobro. - Will Grayson, Will Grayson

John Green


Na domech je divné to, že skoro vždycky vypadají, jako kdyby se uvnitř nic nedělo, i když se tam odehrává většina našich životů. (Hvězdy nám nepřály)

John Green


Myslíme si, že jsme neporazitelní, protože opravdu jsme. Nemůžeme se narodit a nemůžeme umřít. Jako všechna energie můžeme jen měnit tvary a velikosti a zjevy. (Hledání Aljašky)

John Green


Mám pocit, že můj život je teď hrozně rozházený. Jako by to byla spousta kousíčků papíru a někdo pustil větrák. Ale když s tebou mluvím, tak se mi zdá, že ten větrák na chvíli vypnuli. Jako by věci mohli přece jenom dávat smysl. Dáváš mě zase dohromady a já si toho hrozně vážím.

John Green


Mám duši majitele soukromýho tryskáče, ale život uživatele veřejné dopravy. Je to vážně tragédie! (Daisy - Jedna želva za druhou)

John Green


Každý okamžik života se žije pro budoucnost - člověk jde na střední, aby se dostal na vysokou, aby dostal dobrou práci, aby si mohl koupit pěkný dům, aby si mohly koupit pěkný dům, aby si mohly dovolit poslat svoje děti na vysokou. (Papírová města)

John Green


Každý člověk viní přírodu a osud,ale jeho osud je většinou odrazem jeho charakteru a vášní, jeho chyb a slabostí. (Příliš mnoho Kateřin)

John Green


Každá ztráta je jedinečná. Člověk ani nemůže vědět, jak přesně je zraněný někdo jiný - asi jako dotknout se něčího těla není totéž jako MÍT to tělo.

John Green


Jsem, co jsem, a to je skvělý. - Will Grayson, Will Grayson

John Green


Jednou prostě musíš přestat hledět k nebi, nebo se nakonec ohlédneš a zjistíš, že i ty jsi někam odletěl. (Papírová města)

John Green


Je třeba být přítomen v každém okamžiku svého každodenního života, skutečně přítomen. - Hledání Aljašky

John Green


Je to hrozně zvláštní - věřit, že ti Bůh dal život, a přitom si myslet, že ten život od tebe nechce nic než sedět a koukat na televizi. (Příliš mnoho Kateřin)

John Green


Jak ošemetná věc je věřit, že nějaký člověk je víc než člověk.

John Green


In my memory, int doesn't end, we just stay there, looking at each other forever.

John Green


Člověk si nemůže vybírat, jestli ho svět zraní nebo ne, ale může aspoň mluvit do toho, kdo ho zraní...(Hvězdy nám nepřály)

John Green


Člověk nikdy nenajde odpovědi, jen lepší otázky.

John Green


Celý život strávíš v labyrintu a myslíš na to, jak z něj jednou unikneš a jak to bude skvělý, a protože si představuješ budoucnost, dokážeš jít pořád dál, ale nikdy neunikneš. Budoucnost prostě používáš k tomu, abys utekl před dneškem.

John Green


Ale mě by to nevadilo, Hazel Grace. Byla by pro mě čest nechat si od tebe zlomit srdce. (Hvězdy nám nepřály)

John Green


A já jsem se zamilovala jako když člověk usíná: pomalu a pak najednou docela.

John Green


"Spirála má totiž tu vlastnost, že jak se po ní jednou vydáte směrem dovnitř, nikdy neskončí. Jen se pořád a donekonečna utahuje." (Jedna želva za druhou)

John Green


"...a myslel jsem na to, že kdyby lidi byli déšť, já bych byl mrholení a ona hurikán."Hledání Aljašky

John Green


... lidi nás opouštějí, nebo nás nemilují, nebo nás nechápou, nebo my nechápeme je, a ztrácíme a zklamáváme a zraňujeme jeden druhého. (Papírová města)

John Green


"Není nutné trpět." Já tedy myslím, že přesně tohle svědčí o hlubokém neporozumění tomu, jaký průšvih je lidský život...

John Green


Ráno si pomysli, že nedožiješ večera. A večer sa neopováž sľubovať si ráno.

Tomáš Kempenský


Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský


Niektorí majú Boha stále na jazyku, ale málokedy v srdci.

Tomáš Kempenský


Nejdřív si zjednej mír sám se sebou, pak ho můžeš přinést i jiným.

Tomáš Kempenský


Nebuď zvědavý a nedělej si zbytečné starosti. Co je ti po tom či po onom? Proč se staráš, zdali ten je takový či onaký, nebo zdali onen jedná a mluví tak či onak? Ty nebudeš odpovídat za jiné, ale vydáš počet sám za sebe. Tak proč se do toho vměšuješ?

Tomáš Kempenský


Kto sa pokladá za menšieho a nehodnejšieho než všetci ostatní, stáva sa takto spôsobilejším prijať väčšie dary.

Tomáš Kempenský


Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti?

Tomáš Kempenský


Jak je dobré a pokojné mlčet o jiných, nevěřit hned všemu bez rozdílu a neroztrousit to dále!

Tomáš Kempenský


Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, protože sám jich máš mnoho, které také potřebují shovívavost. A neumíš-li udělat sám sebe podle svého přání, jak to můžeš očekávat u druhých?

Tomáš Kempenský


Bez práce niet odpočinku, bez boja niet víťazstva.

Tomáš Kempenský


Bez bolesti nemožno žiť v láske.

Tomáš Kempenský


,,I když budeš hodně číst a poznávat, vždycky se musíš vracet k jedinému začátku všeho."

Tomáš Kempenský


Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje.

Dante Alighieri


Dobré panování lásky, neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých. Nedobré je panování lásky, neboť čím větší věrností je jí oddán její věrný, tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.

Dante Alighieri


Být churav láskou, to je důvod zemřít.

Dante Alighieri


Šťastný je paroháč, co nemiluje. Peklo však pozná ten, kdo láskou šílí, ač klamán, doufá, zoufale má rád.

William Shakespeare


Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.

William Shakespeare


Ty, jenž jsi na nebesích, dej odpuštění a lásku špatnému, který pěje nebeskou chválu tak pozemským jazykem.

William Shakespeare


Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.

William Shakespeare


Smutným hodiny se zdají dlouhé

William Shakespeare


Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.

William Shakespeare


Není to ve hvězdách je to v nás.

William Shakespeare


Největším mrháním jsou promarněná nadání a nevyzkoušené nápady.

William Shakespeare


Nebylo dosud filosofa, který by nemohl trpělivě snášet bolení zubů.

William Shakespeare


Láska se ve mně rozlévá jak moře, tak velká je a hluboká. Čím víc jí dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.

William Shakespeare


Kolikrát voláme ke spáse nebe, když snadno můžeme spasit sami sebe. Osud nám dává směr a my se - jistě z hlouposti - motáme na stejném místě. Co brání nám pozvednout se do vyšších sfér?

William Shakespeare


Když temné síly svádějí nás k pádu, často si berou pravdu na pomoc. Získají si nás poctivostí v malém, a když jde o vše, přerazí nám vaz. (Macbeth)

William Shakespeare


Každý hraje svou roli a ta moje je smutná.

William Shakespeare


Jsi bůh? Stvořil bys mne nyní? Proměň mne tedy a Tvé moci se podrobím.

William Shakespeare


Jen dokažte se zdržet dneska, a příští odříkání bude už mnohem snazší. Další ještě víc, neboť zvyk mění naši přirozenost: buď ďábla zkrotí, nebo rázně zažene ho pryč. (Hamlet)

William Shakespeare


„Čím sladší med, tím rychleji svou chutí kazí chuť a proto žij a miluj rozumně, kdo příliš pospíchá, nic nestihne."

William Shakespeare


,,Mít rád je víc než milovat."

William Shakespeare


Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

Marcus Tullius Cicero


Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.

Marcus Tullius Cicero


Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatní lidé špatně mluví?

Marcus Tullius Cicero


Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč.

Marcus Tullius Cicero


Není trapnější hloupost, než dutý zvuk krásných a vznešených slov, která však postrádají myšlenku a znalost.

Marcus Tullius Cicero


Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Marcus Tullius Cicero


Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného.

Aristotelés


Paradox štěstí spočívá v tom, že štěstí vzniká jako vedlejší produkt, něčeho jiného, něčeho co absorbuje celou naši energii a vyžaduje naše veškeré dovednosti a schopnosti.

Aristotelés


Jsme to, co opakovaně děláme. Vynikat v něčem tedy není čin, ale zvyk.

Aristotelés


Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.

Galileo Galilei


Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.

Galileo Galilei


Příroda je neúprosná a neměnitelná. Je jí jedno, zda jsou či nejsou srozumitelné člověku příčiny a úmysly jeho konání.

Galileo Galilei


Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.

Galileo Galilei


Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.

Galileo Galilei


Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.

Bertrand Russell


Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.“

Bertrand Russell


Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství.“

Bertrand Russell


Matematika se popravdě řečeno nepyšní pouze pravdivostí, ale také svrchovanou krásu - krásou chladnou a strohou, jakou nalézáme u soch; krásou, jež se neodvolává k žádné slabé stránce naší přirozenosti; krásou bez zbytečného pozlátka, které je běžné v hudbě či malířství - a přesto vznešeně čistou a stroze dokonalou, takovou, již se pyšní jen největší umělecká díla.

Bertrand Russell


Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.“

Bertrand Russell


Generace, která nevydrží nudu, bude generace malých lidí.

Bertrand Russell


Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním.

Edgar Allan Poe


Tak je to pokaždé. Jaké množství melancholických vzpomínek se vždy okamžitě probouzí v mysli génia s bohatou představivostí, zvláště pak génia vystaveného ustavičnému, věčnému, trvalému a bylo by možno říci nepřetržitému, ano, nepřetržitému a neustálému, hořkému, znepokojivému, otravnému a - mohu-li takového výrazu použít - velice otravnému vlivu zářivého, jasného, božského, nebeského, povznášejícího a očistného účinku toho, co bychom mohli po právu nazvat tou nejzáviděníhodnější, skutečně nejzáviděníhodnější - ba i nejlaskavější, nejkrásnější, nejrozkošnější, nejéteričtější a, jak se mi jeví, nejhezčí (mohu-li použít tak odvážného výrazu) věcí (odpusť, laskavý čtenáři!) na světě, ale já se vždy nechám unést svými city. Opakuji: jaké množství vzpomínek rozvíří v takovéto mysli pouhopouhá maličkost!

Edgar Allan Poe


Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme příjmout změnu.

Edgar Allan Poe


Onen rok byl rokem hrůzy a pocitů silnějších než sama hrůza, pro něž není na zemi jména.

Edgar Allan Poe


Od prvého setkání má duše zahořela plamenem nikdy předtím nepoznaným; nebyl to však žár lásky, mému duchu bylo hořko a trýznivě, když čím dále jasněji se přesvědčoval, že nedovedu žádným způsobem určit jeho neobvyklý smysl nebo ovládat jeho střídavou prudkost.

Edgar Allan Poe


Moje duše se svíjí v plamenech a blouznivost této scenérie mne připravuje pro divočejší vidiny ze země opravdových snů, do níž nyní ve spěchu odcházím.

Edgar Allan Poe


Milovali jsme s láskou, která byla větší než láska.

Edgar Allan Poe


Má mysl na chvíli zjihla soucitem, ale v příštím okamžiku jsem zachytil výmluvný pohled jejích očí a tehdy se má duše rozbolela a zneklidněla závratí, kterou cítíme při pohledu do temné a bezedné propasti.

Edgar Allan Poe


Krása je jediným pravým úkolem básnictví.

Edgar Allan Poe


I was never really insane except upon occasions when my heart was touched.

Edgar Allan Poe


Cožpak skutečně není možné, aby navzdory tomu, že génius je obvykle nezbytně ctižádostivý, byli nejvyšší duchové povzneseni nad všechno, co bychom mohli ctižádostí nazvat?

Edgar Allan Poe


And so being young and dipped in folly, I fell in love with melancholy.

Edgar Allan Poe


“And all I loved, I loved alone”

Edgar Allan Poe


"I ten nejotrlejší člověk má v srdci struny, které ho rozechvějí, jakmile se jich dotknete. I člověk nadobro rozvrácený, jemuž je život i smrt pro smích, přestává s některými věcmi žertovat." (Maska červené smrti)

Edgar Allan Poe


Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.

Albert Einstein


Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.

Albert Einstein


Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.

Albert Einstein


Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.

Albert Einstein


Problémy nemůžeme nikdy vyřešit, dokud budeme uvažovat stejně, jako když jsme je vytvářeli.

Albert Einstein


Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.

Albert Einstein


Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.

Albert Einstein


Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře.

Albert Einstein


Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty.

Albert Einstein


Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.

Albert Einstein


Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.

Albert Einstein


Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Albert Einstein


Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat.

Albert Einstein


Každý ať je uznáván jako osobnost, nikdo ať není zbožněn.

Albert Einstein


Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli?

Albert Einstein


E = mc2

Albert Einstein


Vydej se se mnou na docela novou cestu, po níž se mohou vydat jen úplně neznámí lidé, abychom si ji zapamatovali, až zase budeme sami sebou, a tím pádem už nikdy nebudeme jenom sami sebou.

Leonard Cohen


Touha mění svět!

Leonard Cohen


Budeme postupovat pomalu, ale nakonec zvítězíme.

Leonard Cohen


Bojím se samoty. Zkus si zajít do blázince nebo do továrny, sedni si do autobusu nebo do bistra. Všude žijí lidé v naprostém osamění. Třesu se při pomyšlení, že se všechny ty jednotlivé hlasy ponesou k nebi jako náhodná kopí. A jejich těla stárnou, srdce pukají jako staré tahací harmoniky, začínají problémy s ledvinami, svěrače se uvolňují jako vytahané gumičky. Děje se to nám všem, i tobě pod těmi zelenými proužky. Nejradši bych Tě držel za ruku. A právě tohle je ten zázrak, kvůli kterému jukeboxy na celém světě polykají čtvrťáky. To, že se můžeme tomu lhostejnému masakru vzepřít. Vzít tě za ruku je výborný protest. Škoda, že tu nejsi se mnou. (Oblíbená hra)

Leonard Cohen


Za prvé, dívejte se nahoru na hvězdy, a ne dolů na nohy. Za druhé, nikdy nepřestaňte pracovat. Práce vám dává smysl a život je bez ní prázdný. Za třetí, pokud budete mít štěstí a najdete lásku, pamatujte, že je tam, a nikdy ji nezahoďte.

Stephen William Hawking


Vesmír by nestál za nic, kdyby nebyl domovem lidí, které milujete.

Stephen William Hawking


Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.

Stephen William Hawking


Je jasné, že jsme jen vyspělejší druh primátů na malé planetě obíhající okolo průměrné hvězdy na okrajové části jedné ze stovek miliard galaxií. Ale od úsvitu civilizace lidé touží po porozumnění základnímu uspořádání světa. Na podmínkách hranic vesmíru musí být něco velmi vyjimečného. A co může být vyjimečnějšího než žádná hranice? Neměla by existovat žádná hranice lidského úsilí. Každý jsme jiný. Jakkoli zlý může vypadat život, vždy existuje něco, co můžete udělat a také v tom uspět. Pokud existuje život, existuje naděje.

Stephen William Hawking


I am just a child who has never grown up. I still keep asking these 'how' and 'why' questions. Occasionally, I find an answer.

Stephen William Hawking


Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.

Stephen William Hawking


Ze správných pohnutek nemusí ale vždycky nutně vzejít správné výsledky….Násilí nemusí mít vždy viditelnou podobu a rány nemusí být vždy jen krvavé (1Q84)

Haruki Murakami


Většina lidí, co jich svět nosí, totiž nevěří tomu, co je pravda, ale tomu, co chce, aby pravda byla. Takoví lidí mohou klidně mít oči otevřené dokořán, nevidí ale stejně vůbec nic. (1Q84)

Haruki Murakami


Věci kolem tebe jsou jen obrazem toho, co máš v sobě. A co máš v sobě, je jen obrazem toho, co je kolem tebe. Kdykoliv se proto vydáš do labyrintu okolního světa, vydáváš se na cestu sám sebou. A to je mnohdy setsakra nebezpečná cesta.

Haruki Murakami


Ve tmě je většinou všechno vidět spíš líp. Zůstat v ní ale příliš dlouho znamená ztížit si návrat do světa ve světle na povrchu zemském. V určitou chvíli je třeba přestat. (1Q84)

Haruki Murakami


Tohle musím vědět, ať mi to přinese sebebolestnější útrapy. Vědět znamená být silnější. (Muži, kteří nemají ženy, s. 19)

Haruki Murakami


Ten člověk byl sám sobě trestem.

Haruki Murakami


Snaž se jí spíš pomáhat tak, aby se uzdravila sama. Pomůže to ostatně i tobě. (Norské dřevo; str. 121)

Haruki Murakami


S každým hnutím jejího srdce cítím, jak se to moje táhne za ním. Jako dvě lodě svázané lanem. Neexistuje nůž, který by to lano dokázal přeřezat, i kdybych si ti stokrát přál. (Muži, kteří nemají ženy)

Haruki Murakami


Prohře se lze úspěšně vyhýbat jen do určité míry. Nikdo nemůže čekat, že bude v jednom kuse vítězit. (O čem mluvím, když mluvím o běhání; Str. 54)

Haruki Murakami


Právě proto, že je to těžké, právě tím, že si schválně troufneme utrpením projít a překonat je, se totiž v nás alespoň z části probudí vědomí, že doopravdy, naplno žijeme. A můžeme se i (při troše štěstí) dopracovat k poznání, že kvalita života netkví v nějakých fixních rekordech, číslech a žebříčcích úspěšnosti, ale je organicky zahrnutá už v samotném našem chování a skutcích. (O čem mluvím, když mluvím o běhání; Str. 155)

Haruki Murakami


Na tomhle světě lidi nejdřív ze všeho omrzí právě to, co není nudné. Co se naopak neomrzí, jsou většinou právě nudné věci. (Kafka na pobřeží, s.133)

Haruki Murakami


My všichni, zdraví i nemocní, jsme jen nedokonalé lidské bytosti žijící v nedokonalém světě. V životě nemůžeš všechno přeměřovat podle pravítka … Dej věcem volnost a ony si samy najdou cestu. Kdyby ses třeba rozkrájel, nezabráníš tomu, aby lidé kolem tebe trpěli, když přijde jejich čas. (Norské dřevo; str. 273-274)

Haruki Murakami


Kritizovat chyby cizích, neznámých lidí je snadné a příjemné. (Sputnik, má láska)

Haruki Murakami


Když jsi jiný než ostatní, nikdo se s tebou nebaví. (1Q84)

Haruki Murakami


Jediní normální jsme tady totiž my. A víš proč? Protože my o sobě víme, že jsme blázni.

Haruki Murakami


Je třeba neztrácet naději a dál pokračovat v rozmotávání jedné nitě po druhé. I když může situace vypadat sebehůř, každá nit má někde svůj konec. I když je všude jen tma, musíme se v ní začít rozkoukávat. (Norské dřevo; str. 263)

Haruki Murakami


Hudba má neuvěřitelnou moc oživit vzpomínky, někdy s takovou intenzitou, až se z toho sevře hruď.

Haruki Murakami


Častokrát si tak říkával, jestli s ním snad není něco od základů v nepořádku. Třeba jestli v sobě nemá nejaký blok, který mu znemožňuje normálni duševní pochody a dělá z něj pokřiveného člověka.

Haruki Murakami


Ale říkám ti, že nezáleží na tom, nakolik si s někým rozumíš, ani na tom, jak hluboce miluješ, dohlédnout až na dno cizí duše nedokážeš. Můžeš se o to snažit, ale skončíš jen tím, že se budeš trápit. My dokážeme vidět jen do své vlastní duše, a i to pouze za předpokladu, že se hodně snažíme. Musíme udělat jediné, najít kompromis a upřímně se smířit sami se sebou. Pokud skutečně toužíš vidět do někoho jiného, pak se musíš podívat přímo a hluboko sám do sebe. (Muži, kteří nemají ženy, s. 36)

Haruki Murakami


"Whenever I look at the ocean, I always want to talk to people, but when I´m talking to people, I always want to look at the ocean".

Haruki Murakami


...po některých věcech je lepší vůbec nepátrat. Jestli se dozvíte pravdu, velice vás to raní. Nehledě na to, že jakmile se ji jednou dozvíte, budete za ni muset převzít zodpovědnost. (1Q84, s. 559)

Haruki Murakami


To mrtvé ticho, které teď zavládlo, musí nadále trvat. Nijaká bezhlavost, zmatek, lkaní a naříkání nejsou nic platny, jenom ještě všechno zhorší. Jen jednotou, pevností, pořádkem se dá čelit hrůze největší. Čtyřicet dnů

Franz Werfel


Čeho člověk musí litovat, to může přece odpustit jen sám sobě...

Franz Werfel


„Žízeň je nejjistější důkaz, že musí existovat voda.“

Franz Werfel


Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí.

Erich Maria Remarque


Vytrvalost a píle jsou lepší než neukázněnost a genialita. (Tři kamarádi)

Erich Maria Remarque


Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná.

Erich Maria Remarque


V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.

Erich Maria Remarque


Ty rozumíš mně a já tobě, a v tom je ta naše bída. (Nebe nezná vyvolených)

Erich Maria Remarque


To je zvláštní, jak člověk najednou chápe ty druhé, když už mu taky teče do bot. Dokud se mu daří, tak ho to ani nenapadne.

Erich Maria Remarque


Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.

Erich Maria Remarque


Proti urážce je možno se bránit, proti soucitu však ne.

Erich Maria Remarque


Nikdo nikdy neví, zda toho, koho právě lituje, nebude ještě jednou považovat za šťastného.

Erich Maria Remarque


Není hanba narodit se hlupákem. Je jenom hanba jako hlupák zemřít. (Tři kamarádi)

Erich Maria Remarque


Němci mají spoustu překrásných pohádek, a přesto, anebo snad právě proto, také nejkrutější koncentrační tábory světa. (Noc v Lisabonu)

Erich Maria Remarque


Nejrozumnější vlastně byli lidé chudí, prostí: považovali válku rovnou za neštěstí, zatímco lidé lépe situovaní byli radostí bez sebe, ačkoliv právě oni měli spíš předpoklady pro to, aby si ujasnili, co znamená válka. Katczinsky tvrdí, že to je z toho, že jsou vzdělaní. Vzdělání člověka oblbuje. A co Katcza řekne, to má dobře promyšleno. (Na západní frontě klid).

Erich Maria Remarque


Muž víry a muž vědy stojí pod světlem. Pro ty není svět neurčitým, chvějícím se neklidem, ani duněním z hloubek, ani blýskáním na časy ledových prostorů éteru. Jsou to muži víry a vědy ,mají olovnici a závaží, váhy a míru, každý jinou, ale to je netrápí. Jsou bezstarostní, mají jména, která mohou na všechno přilepit jako štítky, mají dobrý spánek a cíl, a to jim stačí. Dokonce i hrůza, ta černá opona před sebevraždou, má v jejich životním pořadači své místo, má své jméno a klasifikaci, a tak přestala být nebezpečnou. Pouze bezejmenné usmrcuje, nebo to, co své jméno přerostlo. (Černý obelisk)

Erich Maria Remarque


Lidé se v lásce vždycky ptají příliš, a když začnou opravdu vyžadovat odpověď, láska brzy zmizí. (Noc v Lisabonu)

Erich Maria Remarque


Kdo sám nežízní, je mírumilovný.

Erich Maria Remarque


Je to můj přitel,“ řekl jsem dívce, „Kamarád z války. Jediný člověk, co znám, který si z velkého neštěstí udělal malé štěstí. Neví už, co se životem, a proto se jednoduše raduje, že ještě žije. (Tři kamarádi)

Erich Maria Remarque


Je pořád lepší čekat, než nemít nic, na co by člověk mohl čekat.

Erich Maria Remarque


Byla jednou jedna vlna, která milovala skálu, kdesi v moři. Pěnila se a hučela okolo ní, dnem i nocí ji líbala a objímala svými bílými pažemi. Vzdychala a plakala, prosila ji, aby k ní přišla. Milovala ji, bouřila okolo ní a podemílala, až se jednoho dne skála vzdala a úplně podemleta spadla do její náruče. A najednou tu už nebyla skála, s níž si bylo možno pohrávat, milovat a opřádat ji sny. Vlna se cítila zklamána a obelstěna a hledala si novou skálu."

Erich Maria Remarque


"Človek si časom zvykne na všetko, aj na šibenicu."

Erich Maria Remarque


Štěstí lze najít i v nejtemnějších obdobích života, pokud si člověk vzpomene na to, že může rozsvítit světlo.

Joanne Kathleen Rowling


Potlačit na chvíli bolest vede jen k tomu, že bolí ještě víc, když ji pak ucítíš.

Joanne Kathleen Rowling


O tom, jací doopravdy jsme, mnohem více než naše schopnosti vypovídá to, co si sami zvolíme..

Joanne Kathleen Rowling


Nezáleží na tom, jak se kdo narodí, ale co se z něj stane.

Joanne Kathleen Rowling


Některé rány zasáhnou člověka tak hluboko, že se nikdy nezahojí..

Joanne Kathleen Rowling


Někdy je třeba volit mezi tím, co je správné a co je snadné.

Joanne Kathleen Rowling


Na krásu se dá narazit téměř kdekoli, pokud se zastavíte a začnete ji hledat. Jenže v každodenní bitvě o živobytí člověk snadno zapomene, že takový luxus, který nic nestojí, vůbec existuje.

Joanne Kathleen Rowling


Myslím, že si v určitém okamžiku musíš vybrat, jaký člověk chceš být. A v tu chvíli potřebuješ vedle sebe rodiče nebo kamaráda. A když ses naučil rodiče nenávidět a kamarády nemáš.... tak jsi úplně sám. A být sám je strašlivě těžké.

Joanne Kathleen Rowling


Máš vůbec ponětí o tom, jaký strach mají tyranové z těch, které utlačují? Všichni si totiž uvědomují, že jednoho dne se mezi tou obrovskou spoustou jejich obětí nevyhnutelně najde člověk, který proti nim povstane a úder jim vrátí! - H. P. a princ dvojí krve

Joanne Kathleen Rowling


Lidé mají sklon volit právě to, co je pro ně nejhorší..

Joanne Kathleen Rowling


Lidé dokážou unést bolest jen po určitou mez.

Joanne Kathleen Rowling


Když je něco shnilé zevnitř, nikdo s tím prostě nic nenadělá. - H. P. a vězeň z Azkabanu

Joanne Kathleen Rowling


„Budeme silní jen tehdy, jestliže dokážeme být jednotní, a budeme slabí, jestliže se nedokážeme dohodnout. “ Albus Brumbál-Harry Potter a ohnivý pohár

Joanne Kathleen Rowling


„Rozdíly v řeči a ve zvyklostech neznamenají vůbec nic, budeme-li mít stejné cíle a otevřená srdce.“ Albus Brumbál-Harry Potter a ohnivý pohár

Joanne Kathleen Rowling


“Šťastie možno nájsť aj v tých najtemnejších časoch, keď si človek spomenie, že sa má obrátiť sa k svetlu.” – Harry Potter a väzeň z Azkabanu

Joanne Kathleen Rowling


"Po takové době?" "Navždycky," ujistil ho Snape. - H. P. a relikvie smrti

Joanne Kathleen Rowling


Utrpení a bolest jsou nutností pro každou širokou duši a pro každé hluboké srdce. Opravdu veliké lidi, jak se mi zdá, v životě nezbytně provází veliký smutek.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Aby člověk plně chápal, jak je objímání důležité, asi k tomu potřebuje, aby mu hodně chybělo. (Rose Madder)

Stephen King


Každý z nás musí zemřít, není vyjímky, já vím, ale občas, ach bože, Zelená míle je tak dlouhá ...

Stephen King


Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.

Tomáš Garrigue Masaryk


Nic není velké, co není pravdivé.

Tomáš Garrigue Masaryk


V náboženství stejně jako ve válce a všude jinde nedojdete útěchy tak, že ji budete vyhledávat. Hledáte--li pravdu, můžete nakonec dojít útěchy: hledáte-li útěchu, nedostane se vám ani útěchy ani pravdy - jedině lichotek a zbožných přání zpočátku a zoufalství nakonec.

Clive Staples Lewis


Nové lži se poslouchají líp než staré pravdy.

Anton Pavlovič Čechov


Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali.

Anton Pavlovič Čechov


Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.

Anton Pavlovič Čechov


Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek.

William Shakespeare


Láska není cit, který se mění, když narazí na překážky nebo se poddá sotva, že změnu tuší.

William Shakespeare


Kdo nepocítil ran, se jizvám směje.

William Shakespeare


Údery kladiva drtí sklo a zpevňují železo.

Alexandr Sergejevič Puškin


Velké bolesti jsou němé.

Alexandr Sergejevič Puškin


Zjistíš, jak trpce chutná cizí chléb a jak je perná cesta nahoru i dolů po cizím schodišti.

Dante Alighieri


E quindi uscimmo a riveder le stelle. - ...tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy.

Dante Alighieri


Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na to, k čemu vesmír je a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje jiná teorie, která tvrdí, že už se to stalo.

Douglas Adams


Nemyslete si, že můžete řídit cesty lásky...protože láska, pokud jí budete hodni, bude řídit ty vaše.

Chalíl Džibrán


Dáváte málo, dáváte-li jen ze svého majetku. Opravdu dáváte, když dáváte ze sebe.

Chalíl Džibrán


Čím to je, že lásku a život provází tolik bolesti, námahy a špíny? Ptám se Vás - čím to je??

Robert Fulghum


Když nemůžete něco najít, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je hledat. Pakliže hledáte, jistě určitě něco najdete, ale není to vždy to, oč vám jde.

John Ronald Reuel Tolkien


Těžko hledá člověk slova, má-li opravdu co říci. (Tři kamarádi)

Erich Maria Remarque


Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe.

Erich Maria Remarque


Miluji tě tak, že žárlím i na postel, v níž ležíš. Měla bys ležet ve mně, v mém srdci, v mé krvi.

Erich Maria Remarque


Láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice.

Erich Maria Remarque


I kdyby bylo bůhvíkde zabito statisíce lidí - když se jeden řízne do prstu, nebolí ho to proto míň.

Erich Maria Remarque


Ač láska přináší naposled jen bolest, přece všechny slzy, které si vyplakal, byly splaceny již prvním polibkem.“

Christian Friedrich Hebbel


Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...

John Lennon


Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život. A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé milovali.

William Shakespeare


Hledej volnost, a staneš se zajatcem svých přání. Hledej řád, a najdeš svobodu.

Frank Herbert


Patřila mezi dívky, které žily ve svých představách.

Ian McEwan


Jsme opuštění jako děti a zkušení jako stáří lidé, jsme suroví a smutní a povrchní - myslím, že jsme ztraceni.

Erich Maria Remarque


Milovat a udržet je nejlepší, milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost.

Alfred de Musset


Nejsem na tebe naštvaný. Jsem jen smutný. Ty jsi zavřená v tvém malém světě a když se snažím zaťukat na dveře, na sekundu se podíváš ven, ale pak se zase vrátíš zpátky.

Haruki Murakami


Kdybychom znali cenu modlitby ve stavu neútěchy, nikdy bychom netoužili po útěše.

Svatý Jan od Kříže


Snášej trpělivě, jestliže nemůžeš vesele.

Tomáš Kempenský


Nikto nie je bohatší, nikto mocnejší, nikto slobodnejší, než ten, kto vie seba a všetko ostatné opustiť a pokladať sa za najmenšieho.

Tomáš Kempenský


Tu největší bitvu musí vybojovat každý sám se sebou.

Tomáš Kempenský


Teprve utrpení přibližuje k Bohu

Vladimír Körner


Křičím, jen mě neslyšíte.

Erich Maria Remarque


Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či nepřímo urážet. Vím totiž, že nikdo nechybuje proto, že by chybovat chtěl (a proč by kdo také chtěl?), vím, že s temnotami není třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinese-li se Světlo, ustoupí samy.

Jan Amos Komenský


Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů.

Jan Amos Komenský


Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.

Jan Amos Komenský


Každej se nemůže vymlouvat, že to má těžký, a i kdyby měl, stejně ho to neomlouvá. (Ten, kdo stojí v koutě)

Stephen Chbosky


Vůbec mu nerozuměla, on jí teprve ne, a měli se tudíž velmi rádi.“

Karel Schulz


Neříkej Bohu, jak velká je bouře. Řekni bouři, jak velký je tvůj Bůh!

neznámý


Sväté Písma neprikazujú nič okrem lásky.

Aurelius Augustinus


Je treba nenávidieť bludy a mať srdce pre blúdiacich.

Aurelius Augustinus


Jak hrozné je štěstí hříšníka! Zde na světě mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne ušetři.

Aurelius Augustinus


Bohatství chřtán nenasytnosti nezavírá, ale naopak otevírá. Těm, co stačil hlt, dnes nestačí celá řeka.

Aurelius Augustinus


Boh je nám bližšie ako mi sami sebe.

Aurelius Augustinus


Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.

Aurelius Augustinus


Žít bez naděje, znamená přestat žít.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


V rohu map z 15. století bývá prázdný prostor bez tvaru a jména, kde jsou napsána tři slova: hic sunt leones. Onen temný kout je i v člověku. Vášně obcházejí a bouří kdesi v nás, a v tomto temném prostoru duše lze oprávněně říci: zde jsou lvi.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Ostatně, já až moc žvaním. A pro samé žvanění nic nedělám. [Zločin a trest]

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Jakmile se opravdu odřekneš Boha, všechno bude jiné. Padne morálka jako zanikající geologické období a lidé budou hledat radost tady na zemi. Člověk zvítězí svou vůlí a rozumem nad přírodou, pochopí, že je smrtelný, že nemá naději na vzkříšení a přijme smrt a přijme ji rád. Bude jako Bůh a všechno mu bude dovoleno. A jakmile se Člověk stane Bohem, přestane platit jakkýkoliv zákon. Všechno bude dovoleno, všechno!

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Pokora je matkou obrů. Velké věci lze viděti pouze v údolí a jen malé věci z vrcholků.

Gilbert Keith Chesterton


Nejvyšším znakem barbarství je oběť všeho stálého všemu dočasnému.

Gilbert Keith Chesterton


Křesťanství nebylo vyzkoušeno a shledáno nedostatečným - křesťanství bylo shledáno těžkým a ponecháno nevyzkoušeným.

Gilbert Keith Chesterton


Jenom ti, kteří vydrží ještě deset minut, když už je vše ztraceno, vytvářejí naději.

Gilbert Keith Chesterton


Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře.

Gilbert Keith Chesterton


Všichni muži i ženy, kteří se z téhle choroby dostali - a je jich bezpočet -, mohou dosvědčit patrně jedinou spásonosnou přednost deprese: je přemožitelná. (Viditelná temnota)

William Styron


Jsem čtverhran, stojím, ať vržen jakkoli.

Dante Alighieri


Zdrženlivé mlčení je svatostánkem moudrosti.

Baltasar Gracián


Mlčenlivost je známkou sebeovládání. Srdce bez tajemství je jako odkrytá karta. Tam, kde je hloubka, jsou i hluboká tajemství, neboť se vyskytují veliké prostory a zálivy, do nichž se utápějí poklady.

Baltasar Gracián


Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct – Pán Bůh tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe.

Karel Schwarzenberg


"Nechápali, co činí." Obávám se, že tohle by mohlo stát na náhrobním kameni lidstva.

Michael Crichton


Nejkratší cesta do nebe vede středem pekla.

neznámý


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

neznámý


Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!

neznámý


Boží zásoby jsou neomezené, ale zatímco bychom se měli učit čerpat, snažíme se vystačit si.

neznámý


A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

neznámý


Pojď, zavřem okno, shrnem záclony a budem si vyprávět, co ty a já...

Jaroslav Seifert


Setři si slzy a usměj se uplakanýma očima, každého dne se něco počíná, něco překrásného se počíná.

Jaroslav Seifert


Jen rány dávají tvar věcem. I životu. (Kámen a bolest)

Karel Schulz


Všichni slušní lidé jsou jak ochrnutí. Mrtví lidé a živé gorily. Zdá se, že neexistuje nic mezi tím.

Eric Arthur Blair


Stali jsme se příliš civilizovanými, než abychom mohli pochopit samozřejmé. Protože pravda je velice jednoduchá. Abyste mohli přežít, musíte často bojovat; a bojujete-li, musíte se zašpinit. Válka je zlo, a často to menší zlo. Ti, kdo meč zvednou, také mečem hynou – a ti, kdo meč nezvednou, zajdou na páchnoucí nemoce.

Eric Arthur Blair


Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.

Eric Arthur Blair


Pane, učiň mě lampou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním.

Bruno Ferrero


Není nic snazšího než odsoudit zlého člověka. A není nic těžšího, než mu porozumět

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Nevěřícím musíme dát všechnu svoji lásku - jen za pravdu jim dát nesmíme.

Aurelius Augustinus


Nad nikým sa nesmie zúfať, dokiaľ žije.

Aurelius Augustinus


Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.

William Blake


Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli.

William Blake


Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.

Jan Maria Vianney


Nejvíce lásku obvykle potřebujeme ve chvíli, kdy nás nikdo mít rád ani nemůže.

Robert Fulghum


Základní otázka každé lásky: "Jestliže mě pořád miluješ, budeš mě milovat i když odejdu?"

Robert Fulghum


Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil.

Robert Burns


K vítězství zla stačí, aby dobří lidé nedělali nic.

William Shakespeare


Co je člověk, když žije jenom proto, aby spal a jedl? Nic víc než zvíře, nic víc. Ten, kdo nám dal tak velkou schopnost myslet, nazírat věci minulé i příští, zajisté nechtěl, aby božský rozum v nás zahníval a tlel. (Hamlet)

William Shakespeare


Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.

Karel Čapek


Lidi mají nejdřív věřit v lidi, a to ostatní se už najde.

Karel Čapek


Každý zázrak se musí vysvětlit - jinak je nesnesitelný.

Karel Čapek


Každej to myslí náramně dobře s lidstvem, ale s jedním každým člověkem, to ne. Tebe zabiju, ale lidstvo spasím.

Karel Čapek


Není možná diskuse s tím, kdo se snaží nikoli pravdu hledat, ale dokázat, že už ji našel.

Romain Rolland


Láska žije v tom, kdo miluje, nikoli v tom, kdo je milován.

Romain Rolland


Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy.

Romain Rolland


Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.

Romain Rolland


Zamilovaná žena raději obětuje svou dobrou pověst, než ideály o milenci.

Sidonie-Gabrielle Colette


Rozvod je třísknutí dveřmi.

Sidonie-Gabrielle Colette


Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.

Sidonie-Gabrielle Colette


Zklamání neodradí ženu od lásky, jen vyžaduje časový odstup, aby se z něho vzpamatovala.

Oliver Wendell Holmes


Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.

Chalíl Džibrán


„Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.“

Chalíl Džibrán


Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící?

Jan Amos Komenský


Vzpomene-li si člověk na čas, kdy miloval, zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo.

François Mauriac


Velkým znakem lásky je podlehnout vůli tomu, koho milujeme.

Jean-Baptiste Poquelin


Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.

Jean-Baptiste Poquelin


Kdo nic neví, musí věřit všemu.

Jean-Baptiste Poquelin


Slibujeme podle svých nadějí a konáme podle svých strachů.

François de La Rochefoucauld


Ochota vidět ve všem něco špatného je zpupnost a duševní lenost lidí, kteří chtějí mít před sebou provinilce, aby sami lacino vypadali ctnostně.

François de La Rochefoucauld


Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.

François de La Rochefoucauld


Naděje znamená žít dál uprostřed zoufalství a zpívat si dál uprostřed tmy.

Henri J.M. Nouwen


Žádné odstranění chudoby, žádná organisace práce nezachrání lidstvo od nenormálnosti, a tudíž také od provinilosti a zločinu. Zlo se skrývá v lidstvu hlouběji, než předpokládají lékaři socialisté a v žádné organizaci společnosti se nevyhnete zlu; nenormálnost a hřích vyplývají z duše lidské samy.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Neschopnosť milovať - to je peklo.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Nejchytřejší je podle mého člověk, který o sobě alespoň jednou měsíčně říká, že je hloupý.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Kto mlčí je buď natoľko geniálny že nechce ublížiť, alebo hlúpy a nemá čo povedať.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Koho najväčšmi milujeme, tomu najväčšmi ubližujeme.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Odsuzovat druhé je vždycky nesprávné , protože nikdo nemůže nikdy vědět, co se odehrálo a odehrává v duši jiného člověka.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Nikdo není spokojen se svým stavem, ale každý je spokojen se svým rozumem.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Nikdo nedává víc jako ten, kdo dává naději.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Nesmíme podléhat minulosti, člověk může ze sebe udělat cokoli.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Milovat, znamená promíjet.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Lidé se učí mluvit, a přitom hlavní umění je, jak a kdy mlčet.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Lidé nežijí tím, že se o sebe starají, ale tím, že je v nich láska.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Člověk musí bojovat, aby žil lépe.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Čím blíže jsou lidé k pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A naopak.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.

Lev Nikolajevič Tolstoj


Skoro každý se rodí jako génius a pohřben je jako idiot.

Charles Bukowski


Porážka vás může posílit stejně, jako vás oslabí výhra.

Charles Bukowski


Někdy jste tak sami, až to dává smysl.

Charles Bukowski


Musel jsem se tu plácat a čekat, až přijde konec. Byla to těžká práce. Byla to ta nejtěžší představitelná práce...Škvár

Charles Bukowski


Když chcete zachránit svět, musíte zachraňovat lidi po jednom, cokoliv jiného je buď romantickej úlet, anebo politika.

Charles Bukowski


Člověk je obětí společnosti, která odmítá pochopit jeho duši.

Charles Bukowski


Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě.

Tomáš Akvinský


V lásce není co odpouštět.

Erich Maria Remarque


Láska neví, co je to důstojnost.

Erich Maria Remarque


Láska - to je někdo, s kým chceme zestárnout.

Erich Maria Remarque


Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.

Erich Maria Remarque


Člověk je chudákem teprve, když už nic nechce

Erich Maria Remarque


Skutečný génius se třese strachem ve své nedokonalosti - a zpravidla raději mlčí, než aby řekl něco, co není tak úplné, jak by být mělo.

Edgar Allan Poe


Jak krásní a dobří by byli všichni lidé, kdyby si každý večer promítli v duchu události dne a uvědomili si, co na jejich chování bylo dobré a co špatné.

Anne Frank


Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.

Franz Kafka


Ona cosi hledala a on cosi hledal, zuřivě, se zkřivenými tvářemi, zarývajíce hlavu jeden druhému do prsou hledali a jejich objetí a vzpínající se těla jim nedávala zapomenout, nýbrž připomínala jim povinnost hledat; jako když psi zoufale ryjí v zemi, tak se oni ryli ve svých tělech; a bezmocně, zklamaně, aby ještě nabrali zbytek štěstí, přejížděly jejich jazyky široce druhovu tvář.

Franz Kafka


Pro toho, kdo je sám, bez boha a bez pána, je život strašná tíha. Bylo by zapotřebí zvolit si pána, když Bůh už vyšel z módy.

Albert Camus


Neřešitelná otázka: Jsem zlomen? Upadám? Skoro vše tomu nasvědčuje (chlad, tupost, nervový stav, nesoustředěnost, neschopnost pracovat, bolesti hlavy, nespavost), proti tomu svědčí skoro už jen naděje.

Franz Kafka


Většinou lidé věří, že uspokojivá budoucnost vyžaduje návrat k zidealizované minulosti, jaká skutečně neexistovala.

Frank Herbert


Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.

Frank Herbert


Vždycky je těžké tišit bolest, kterou jsem sami nepocítili. (Temná věž)

Stephen King


Někdy,když je všechno špatně,dostane se nám pomoci,kterou jsme vůbec nečekali.A někdy to pořád nestačí.

Stephen King


Dokonce i proklatci milují...

Stephen King


Monstra jsou skutečná a duchové také. Žijí uvnitř nás a někdy vyhrávají.

Stephen King


Každý svatý má minulost. Každý hříšník má budoucnost.

Oscar Wilde


Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu.

Oscar Wilde


Cožpak oni nechápou, že lidi nelze vylepšovat zákony?

Oscar Wilde


Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe

Oscar Wilde


…Pořád byla do někoho zamilována, a poněvadž její lásky nebyly nikdy opětovány, zachovala si všechny iluze…

Oscar Wilde


Vezměte průměrnému člověku lež a berete mu zároveň štěstí.

Henrik Ibsen


Člověk si nikdy nemá brát své nejlepší kalhoty, když jde do boje za svobodu a pravdu.

Henrik Ibsen


Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.

Tomáš Akvinský


Kdo si sám sobě vystačí a nic nepotřebuje, je šťastný.

Tomáš Akvinský


Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci.

Albert Einstein


K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.

Richard David Bach


Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.

Antoine de Saint-Exupéry


Miluje jen ten, kdo oplátkou nic nečeká.

Antoine de Saint-Exupéry


Nic tak neodhaluje charakter lidí jako to, čemu se vysmívají.

Johann Wolfgang Goethe