Slovienske kontinuá - obálka knihy

Autor obálky: Jozef Gális

Slovienske kontinuá - obálka knihy