Paměť - moderní polská poezie - obálka knihy

Autor obálky: Oldřich Hlavsa

Paměť - moderní polská poezie - obálka knihy