Mušľa - obálka knihy

Autor obálky: Jozef Šturdík

Mušľa - obálka knihy