Letničky a dvouletky - obálka knihy

Autor obálky: František Adámek

Letničky a dvouletky - obálka knihy