Jsou světla, která nevidíme - obálka knihy

Autor obálky: Karol Lament

Jsou světla, která nevidíme - obálka knihy