Ahasver - obálka knihy

Autor obálky: Ľudovít Fulla

Ahasver - obálka knihy