Detektivní příběhy ze středověku

novinky

PR článek, 26.05.2022
Detektivní příběhy ze středověku

Emma Riedová: SUĎTE SPRAVEDLIVĚ - PŘÍPADY MISTRA PETRA

Soubor detektivních případů ze středověku, které řeší bystrý a zkušený mistr Petr, se odehrává ve 14. století, je románově propojený a jeho hlavními ingrediencemi jsou tajemství, napětí a láska.

Sympatický mrzout, temperamentní židovský mladík a zamlklý sluha vyšetřují s nasazením vlastního života případy ohavných vražd ve staré Praze a jejím okolí. Čtenář děj sleduje přímo očima těchto tří nesourodých detektivů a účastní se tak nejen rozkrývání temných zločinů, ale také nelehkého zápolení těchto mužů s jejich vlastními slabostmi, společenskými předsudky i zapovězenou láskou.

Díky autorčině znalosti dobových reálií 14. století kniha mistrně poodkrývá každodenní život na rušných náměstích středověkého města i v přítmí staročeských domácností a odhaluje jak fascinující nádheru středověkého světa, tak i lidskou bídu a ubohost. Postava mistra Petra je navíc inspirována skutečnou historickou předlohou.
V poutavém vyprávění, které potěší všechny milovníka historie i záhad, barvitě ožívá stará Praha a každodenní život dávných obyvatel Českého království za vlády Václava II.

Ukázka z knihy:
„To tvoje postel ji dnes láká nejvíc, všiml sis?“
Pokrčil jsem rameny. „Nemám zájem.“
„Věčná škoda, tebe sliby nevážou,“ zasmál se mnich. Váže mě cit k jiné ženě, pomyslel jsem si, ale nahlas jsem nic neřekl, nechtěl jsem vypadat směšně. „A Vojslav s Hanušem by pukli závistí,“ dodal škodolibě.
Róza si mezitím odvázala zelený šál z hrudi a odhalila tím svou šíji i hluboký výstřih volných nepřepásaných šatů. Na zápěstí a na útlý kotník, pevně obepnutý vysokou botkou z odřené červené kůže, si zavěsila rolničky, které každý její krok rozcinkával.

Začala vytleskávat rytmus a pohyby nás vybízela, abychom také tleskali. Ladně vlnila rukama nad hlavou mezi závoji dýmu, který stoupal z ohniště, svůdně se houpala v bocích a zakláněla hlavu, jako by slyšela nebeskou hudbu. Rolničky na ruce, rolničky na kotníku, cinkání rolniček jako dětský smích. Okouzleně jsem vytleskával rytmus spolu s ostatními a sledoval dívčiny plynulé pohyby a mihotání stínů. Róza tleskala stále rychleji a s úsměvem nás vybízela k témuž. Kolem boků jí povlávaly barevné komediantské šaty. Přibližovala se a vzdalovala, kroužila kolem nás jako pták na nebi, útlá poštolka, hravá a zvonící, štědrá svou krásou. Smála se. Smála se na každého z nás. Na mnicha Radima, na rozpačitého Vojslava, na hrubiána Hanuše, na starce Lucka, na žida Jákoba.

Přitančila až k naší lavici, a když ukončila své vystoupení hlubokou úklonou, pohlédla dlouze do mých očí a svůdně se usmála.

(Případ druhý – V závějích)

Emma Riedová (*1989) vystudovala práva a dějiny umění. Pracuje jako advokátka, stará se o dvě děti a ráda píše napínavé příběhy, v nichž se snoubí historie, tajemství, promyšlené zločiny i vášnivé city.
Zaujetí pro dějiny a napínavé zápletky ji provází už od střední školy, kdy začala psát historické a detektivní povídky. Tuto svou vášeň zúročila i při psaní svého prvního historického románu ze 14. století Královské intriky (2014). Její druhá kniha Pařížské rekviem (2016) vznikala převážně v době autorčina několikaměsíčního studijního pobytu v Paříži.
Suďte spravedlivě – Případy mistra Petra jsou autorčinou třetí knihou.
Více se o autorce můžete dozvědět na webu www.riedova.cz

Emma Riedová: Suďte spravedlivě – Případy mistra Petra, vydala Brána, 368 stran, doporučená cena 399 Kč - Koupit můžete zde


Suďte spravedlivě Suďte spravedlivě Emma Riedová

Soubor detektivních případů ze středověku, které řeší bystrý a zkušený mistr Petr, je románově propojený a jeho hlavními ingrediencemi jsou tajemství, napětí a láska. V poutavém vyprávění dalších dvou detektivů, Jakuba a jeho sluh... více

Přejít na komentáře (6)