Vysoká škola ekonomická

nakladatelství, značky

Špatné básně
Špatné básně
Ekonomická žurnalistika
Ekonomická žurnalistika
Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání. Východiska projektu, Didaktický a metodický úvod
Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání. Východiska projektu, Didaktický a metodický úvod
Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě
Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě
Základy etické odpovědnosti podniku
Základy etické odpovědnosti podniku
Sbírka testů a příkladů z účetnictví v různých právních formách podnikání
Sbírka testů a příkladů z účetnictví v různých právních formách podnikání
Kapitoly z ekonomie trhů práce
Kapitoly z ekonomie trhů práce
Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti
Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti
Jednota či rozpad Ruska - Ruská regionální politika po rozpadu Sovětského svazu
Jednota či rozpad Ruska - Ruská regionální politika po rozpadu Sovětského svazu
Finanční strategie v mezinárodním podnikání
Finanční strategie v mezinárodním podnikání
Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol
Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol
Jsme v EU, buďme v obraze
Jsme v EU, buďme v obraze
Počet pravděpodobnosti
Počet pravděpodobnosti
Statistické metody v managementu kvality: pracovní sešit k procvičení jednotlivých metod
Statistické metody v managementu kvality: pracovní sešit k procvičení jednotlivých metod
Aktuální hospodářská pozice USA jako dominantního centra v globálním ekonomickém prostředí
Aktuální hospodářská pozice USA jako dominantního centra v globálním ekonomickém prostředí
Zahraničně obchodní politika ČR v procesu asociace s EU
Zahraničně obchodní politika ČR v procesu asociace s EU
Vznik, cíle a činnost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Vznik, cíle a činnost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Bilance ekonomiky a hospodářské politiky USA na prahu nového tisíciletí
Bilance ekonomiky a hospodářské politiky USA na prahu nového tisíciletí
Fertility in the Czech Republic in the Nineties
Fertility in the Czech Republic in the Nineties
Regrese II
Regrese II
Strukturální politika EU a životní prostředí
Strukturální politika EU a životní prostředí
Francie : vybrané problémy marketingu na francouzském trhu
Francie : vybrané problémy marketingu na francouzském trhu
Statistická data
Statistická data
Přístupy USA, Kanady a Mexika k vytvořené či budované zóně volného obchodu
Přístupy USA, Kanady a Mexika k vytvořené či budované zóně volného obchodu
Společná zemědělská politika EU
Společná zemědělská politika EU
Praktikum k výuce matematické statistiky I
Praktikum k výuce matematické statistiky I
Proces plnění kodaňských kritérií a výsledky transformace v kandidátských zemích
Proces plnění kodaňských kritérií a výsledky transformace v kandidátských zemích
Národní účetnictví v příkladech
Národní účetnictví v příkladech
Globalizace, regionalizmus a centra světové ekonomiky
Globalizace, regionalizmus a centra světové ekonomiky
Kulturní pluralita v současném světě
Kulturní pluralita v současném světě
Příklady k předmětu Statistika B
Příklady k předmětu Statistika B
Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje
Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje
Demografie poprvé
Demografie poprvé
Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho řešení
Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho řešení
Evropská unie v 90. letech
Evropská unie v 90. letech
1