Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

nakladatelství, značky

Etika a současnost: nové výzvy ve společenských vědách
Etika a současnost: nové výzvy ve společenských vědách
Společnost a poznání: nové trendy ve společenských vědách
Společnost a poznání: nové trendy ve společenských vědách
Pojmy a jejich hranice : reflexe proměny pojmu člověka ve společenských vědách
Pojmy a jejich hranice : reflexe proměny pojmu člověka ve společenských vědách
Teorie a skutečnost: Obraz člověka ve společenských vědách
Teorie a skutečnost: Obraz člověka ve společenských vědách
Společnost a politické nevědomí ve filosofii Fredrica Jamesona
Společnost a politické nevědomí ve filosofii Fredrica Jamesona
Logistika
Logistika
Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky
Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky
Řízení lidských zdrojů pro pokročilé
Řízení lidských zdrojů pro pokročilé
Matematika A
Matematika A
Firemní kultura a lidé v organizaci
Firemní kultura a lidé v organizaci
Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia
Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro studenty doktorského studia
Úvod do pravděpodobnosti a statistiky
Úvod do pravděpodobnosti a statistiky
Techniky sociologického výzkumu
Techniky sociologického výzkumu
Cvičebnice ke kurzu Matematika B
Cvičebnice ke kurzu Matematika B
Firemní kultura
Firemní kultura
Základy managementu
Základy managementu
Matematika B
Matematika B
Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku
Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku
Základy společenského chování
Základy společenského chování
Teorie nákladů, kalkulace a ceny
Teorie nákladů, kalkulace a ceny
Sociologie managementu
Sociologie managementu
Cvičebnice ke kurzu Matematika A
Cvičebnice ke kurzu Matematika A
Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje
Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje
Správa společností v zemích střední a východní Evropy
Správa společností v zemích střední a východní Evropy
Příručka pro kompletaci výukové sady biomedicínského inženýrství
Příručka pro kompletaci výukové sady biomedicínského inženýrství
Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků
Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků
Odměňování zaměstnanců v organizacích
Odměňování zaměstnanců v organizacích
Člověk - Kultura - Médía
Člověk - Kultura - Médía
Volba dobývacích kombajnů na základě výzkumů rozpojitelnosti uhlí
Volba dobývacích kombajnů na základě výzkumů rozpojitelnosti uhlí
Manažerské účetnictví "A" : cvičebnice
Manažerské účetnictví "A" : cvičebnice
Informatika
Informatika
Spalování dřeva v malém ohništi
Spalování dřeva v malém ohništi
Programování jednočipových mikropočítačů PIC
Programování jednočipových mikropočítačů PIC
Projektování loveckých, sportovních a obranných zbraní
Projektování loveckých, sportovních a obranných zbraní
Daňová evidence podnikatelů
Daňová evidence podnikatelů
1