Vojenská akadémia SNP

nakladatelství, značky

Protifašistický odboj mládeže Liptova 1939-1945
Protifašistický odboj mládeže Liptova 1939-1945
Štvorjazyčná príručka prísloví, porekadiel a úsloví
Štvorjazyčná príručka prísloví, porekadiel a úsloví