Ústav mezinárodních vztahů EU

nakladatelství, značky

Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti
Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti
Proměny konceptu humanitární intervence: Od Rwandy po Libyi
Proměny konceptu humanitární intervence: Od Rwandy po Libyi
Mimo Sever a Jih
Mimo Sever a Jih
Česká zahraniční politika v roce 2014 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2014 - Analýza ÚMV
Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí
Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí
Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování?
Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování?
Česká zahraniční politika v roce 2013 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2013 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2012 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2012 - Analýza ÚMV
Můžeme, chceme, dokážeme? - Česká ekonomická, veřejná a kulturní diplomacie a Balkán
Můžeme, chceme, dokážeme? - Česká ekonomická, veřejná a kulturní diplomacie a Balkán
USA a Ruská federace
USA a Ruská federace
Pasáson Bandá Phao: Horská etnika a stát v Laosu
Pasáson Bandá Phao: Horská etnika a stát v Laosu
Energetická politika v rozšírenej Európskej únii - Roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska
Energetická politika v rozšírenej Európskej únii - Roly a preferencie Českej republiky, Poľska a Slovenska
Islám versus modernizace?: Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku
Islám versus modernizace?: Náboženství, sekularismus a rozvoj v Turecku
Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii
Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii
Konflikt a obnova v Afghánistánu
Konflikt a obnova v Afghánistánu
Česká zahraniční politika v roce 2011 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2011 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika: Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou
Česká zahraniční politika: Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou
Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Svazek II
Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Svazek II
Tíha volby: česká zahraniční politika mezi principy a zájmy
Tíha volby: česká zahraniční politika mezi principy a zájmy
Vzestup Indie a Číny : přichází asijské století?
Vzestup Indie a Číny : přichází asijské století?
Jaderné odzbrojení : utopie, nebo projev politického realismu?
Jaderné odzbrojení : utopie, nebo projev politického realismu?
Německo v čele Evropy? - SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny
Německo v čele Evropy? - SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny
Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU
Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU
Česká zahraniční politika v roce 2010 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2010 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2009 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2009 - Analýza ÚMV
Československo a Blízký východ v letech 1948-1989
Československo a Blízký východ v letech 1948-1989
Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu
Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu
Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení
Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení
Česká zahraniční politika v roce 2008 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2008 - Analýza ÚMV
Kulturní diplomacie
Kulturní diplomacie
Česká zahraniční politika v roce 2007 - Analýza ÚMV
Česká zahraniční politika v roce 2007 - Analýza ÚMV
Člověk, poznání a mezinárodní politika
Člověk, poznání a mezinárodní politika
Jak předsedat Evropské unii?
Jak předsedat Evropské unii?
50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV
50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV
Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989
Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989
1