Turčianska partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika

nakladatelství, značky

Príspevky k dejinám Slovenského národného povstania v Turci
Príspevky k dejinám Slovenského národného povstania v Turci