Trnavská univerzita. Fakulty humanistiky

nakladatelství, značky

Studia historica Tyrnaviensia I.
Studia historica Tyrnaviensia I.