The European Society for History of Law

nakladatelství, značky

Základy dějin ústavního práva
Základy dějin ústavního práva
Základy dějin veřejné správy
Základy dějin veřejné správy
Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně do roku 1989
Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně do roku 1989
Státoprávní aspekty revoluce 1848 - 1849 v rakouských, českých a uherských zemích
Státoprávní aspekty revoluce 1848 - 1849 v rakouských, českých a uherských zemích
Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D.
Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D.
Únor 1948 a změny v organizaci státního mechanismu
Únor 1948 a změny v organizaci státního mechanismu
Novomoravští rodové I.: Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610 - Část III.
Novomoravští rodové I.: Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610 - Část III.
Novomoravští rodové I.: Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610 - Část II.
Novomoravští rodové I.: Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610 - Část II.
Vybrané problémy právních dějin 1
Vybrané problémy právních dějin 1
Vybrané problémy právních dějin 2
Vybrané problémy právních dějin 2
Vybrané problémy právních dějin 3
Vybrané problémy právních dějin 3
Dědické zemské právo v české historii
Dědické zemské právo v české historii
Novomoravští rodové I.: Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610 - Část I.
Novomoravští rodové I.: Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610 - Část I.
Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy
Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy
Oděv v právu
Oděv v právu
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj
Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Vývoj veřejné žaloby do roku 1989
Vývoj veřejné žaloby do roku 1989
Vznik Velkého Brna
Vznik Velkého Brna
Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933-1945
Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933-1945
Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin
Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin
Právní dějiny a Brněnská právnická fakulta
Právní dějiny a Brněnská právnická fakulta