Svaz čsl. katolických žen a dívek

nakladatelství, značky

Výstava církevních výšivek v Čechách
Výstava církevních výšivek v Čechách