Spolok pre postavenie pomníka gen. Štefánikovi

nakladatelství, značky

Dr. Milan Rastislav Štefánik, československý národný hrdina
Dr. Milan Rastislav Štefánik, československý národný hrdina