Sociologický ústav AV ČR

nakladatelství, značky

Postavení žen v české vědě: Monitorovací zpráva za rok 2017
Postavení žen v české vědě: Monitorovací zpráva za rok 2017
Genderové nerovnosti v odměňování – problém nás všech
Genderové nerovnosti v odměňování – problém nás všech
Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově
Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově
Svépomoc v bydlení: Minulost! / budoucnost...?
Svépomoc v bydlení: Minulost! / budoucnost...?
Jak zajistit dostupné bydlení?
Jak zajistit dostupné bydlení?
Kutilství: Drobná mozaika svépomocné tvorby
Kutilství: Drobná mozaika svépomocné tvorby
Pražané s cizím pasem
Pražané s cizím pasem
Občanství a politická participace v České republice
Občanství a politická participace v České republice
Akademici a akademičky 2018: návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Akademici a akademičky 2018: návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Jací jsme rovnostáři?
Jací jsme rovnostáři?
Dynamická rovnováha na dosah?
Dynamická rovnováha na dosah?
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent
Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci
Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci
Sólo pro soprán: O ženách v české politice
Sólo pro soprán: O ženách v české politice
Gender a energetika
Gender a energetika
Hledání dynamické rovnováhy
Hledání dynamické rovnováhy
47 odstínů české společnosti
47 odstínů české společnosti
Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie
Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie
Železná opona v Československu
Železná opona v Československu
Změna trasy: o odchodech z vědy
Změna trasy: o odchodech z vědy
Geografie výsledků parlamentních voleb
Geografie výsledků parlamentních voleb
Gender a rovnováha moci
Gender a rovnováha moci
Standardy bydlení 2014/2015 - Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení
Standardy bydlení 2014/2015 - Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení
Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti
Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti
Koho volí vaši sousedé?
Koho volí vaši sousedé?
Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti
Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti
Mentoring: kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců
Mentoring: kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců
Rozehraná partie: talentky sedm let poté
Rozehraná partie: talentky sedm let poté
Právní aspekty postavení žen a mužů  ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice
Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice
Hledání stop sociologie v nesociologických vědách
Hledání stop sociologie v nesociologických vědách
Proč a jak na genderovou rovnost ve vědě
Proč a jak na genderovou rovnost ve vědě
Živitelé a živitelky – Reflexe (a) praxe
Živitelé a živitelky – Reflexe (a) praxe
Adjectives of democracy : citizenship and political attitudes under socialist and liberal democracy in the Czech Republic
Adjectives of democracy : citizenship and political attitudes under socialist and liberal democracy in the Czech Republic
Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a implementaci.
Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a implementaci.
Nejisté vyhlídky
Nejisté vyhlídky
1