Slovenské centrum dizajnu

nakladatelství, značky

Fonts SK: Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku
Fonts SK: Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku
Tesla Bratislava Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté
Tesla Bratislava Zapnuté - Vypnuté - Zabudnuté
O sebe a o svojej práci
O sebe a o svojej práci