Policejní akademie České republiky

nakladatelství, značky

Nehmotné statky
Nehmotné statky
Trestní právo - aktuální otázky
Trestní právo - aktuální otázky
Strategický management v teorii a praxi
Strategický management v teorii a praxi
Kriminalita mládeže v podmínkách současné české společnosti
Kriminalita mládeže v podmínkách současné české společnosti
Aktuální problémy kriminologie
Aktuální problémy kriminologie
Kázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborů
Kázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborů
Zkušenosti z povodní v České republice a sousedních zemích
Zkušenosti z povodní v České republice a sousedních zemích
Modelové scénáře pro vybrané zátěžové situace
Modelové scénáře pro vybrané zátěžové situace
Nebezpečné chemické látky a průmyslové havárie
Nebezpečné chemické látky a průmyslové havárie
Některé zvláštní způsoby dokazování: kriminalistické problémy teorie a praxe
Některé zvláštní způsoby dokazování: kriminalistické problémy teorie a praxe
Hodnocení pracovního výkonu II
Hodnocení pracovního výkonu II
Strategický management
Strategický management
Hospodářská opatření pro krizové stavy
Hospodářská opatření pro krizové stavy
Aspekty bezpečnosti
Aspekty bezpečnosti
Politická opozice a antisystémové strany
Politická opozice a antisystémové strany
Soudní psychiatrie a sexuologie
Soudní psychiatrie a sexuologie
Soudní lékařství pro policisty
Soudní lékařství pro policisty
Reflexe funkcí bezpečnostního managementu
Reflexe funkcí bezpečnostního managementu
Předpoklady informačních systémů v systémovém inženýrství
Předpoklady informačních systémů v systémovém inženýrství
Teorie a praxe krizového řízení I.
Teorie a praxe krizového řízení I.
Extremismus a militantní demokracie
Extremismus a militantní demokracie
Propagační metody politického extremismu
Propagační metody politického extremismu
Kriminologie pro studenty doktorského studijního programu
Kriminologie pro studenty doktorského studijního programu
Bezpečnost a krizové řízení
Bezpečnost a krizové řízení
Evropské dopravní právo
Evropské dopravní právo
Modelování scénářů pohrom
Modelování scénářů pohrom
Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie
Soukromé bezpečnostní služby ve státech Evropské unie
Trestněprávní ochrana před kybernetickou kriminalitou
Trestněprávní ochrana před kybernetickou kriminalitou
Kriminologie: aktuální problémy
Kriminologie: aktuální problémy
Mezinárodní humanitární právo pro policisty a pracovníky veřejné správy
Mezinárodní humanitární právo pro policisty a pracovníky veřejné správy
Trestné činy hospodářské: vybrané problémy
Trestné činy hospodářské: vybrané problémy
Extremismus
Extremismus
Soukromé bezpečnostní služby
Soukromé bezpečnostní služby
Teorie a praxe krizového řízení III.
Teorie a praxe krizového řízení III.
Teorie a praxe krizového řízení II.
Teorie a praxe krizového řízení II.
1