PAL - Spojené závody pomocné automobilového a leteckého průmyslu

nakladatelství, značky

Zapalovací svíčka
Zapalovací svíčka