Nezávislá jednota čs. legionárov a Kruh ich priateľov

nakladatelství, značky

M. R. Štefánik
M. R. Štefánik