Muzeum umění (Olomouc)

nakladatelství, značky

Václav Cigler: Kresby / Drawings
Václav Cigler: Kresby / Drawings
Křížová cesta z Orlice. Restaurování 2010-2018
Křížová cesta z Orlice. Restaurování 2010-2018
Post.print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
Post.print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
Marnotratný milovník barev. Stanislav Menšík 1912-1970
Marnotratný milovník barev. Stanislav Menšík 1912-1970
Okamžité chrámy
Okamžité chrámy
V oplatce jsi všecek tajně
V oplatce jsi všecek tajně
Fascinace skutečností – hyperrealismus v české malbě / Fascination with Reality – Hyperrealism in Czech Painting
Fascinace skutečností – hyperrealismus v české malbě / Fascination with Reality – Hyperrealism in Czech Painting
Koně v piškotech
Koně v piškotech
Šumění andělských křídel - Anděl v evropském výtvarném umění
Šumění andělských křídel - Anděl v evropském výtvarném umění
Olomoucká obrazárna IV: Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek
Olomoucká obrazárna IV: Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek
Uhlem, štětcem, skalpelem...
Uhlem, štětcem, skalpelem...
Křivákova Pieta. Restaurování 2005/2013-2014
Křivákova Pieta. Restaurování 2005/2013-2014
Speculum mundi. Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově.
Speculum mundi. Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově.
Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého. Restaurování 2008-2014
Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého. Restaurování 2008-2014
Mezi východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí.
Mezi východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí.
Artemisia Gentileschi, David rozjímající nad Goliášovou hlavou. Restaurování 2011-2012
Artemisia Gentileschi, David rozjímající nad Goliášovou hlavou. Restaurování 2011-2012
František Skála
František Skála
Muzeum umění Olomouc 1951 - 2011
Muzeum umění Olomouc 1951 - 2011
Olomoucké baroko 3. Historie a kultura. Výtvarná kultura let 1620-1780.
Olomoucké baroko 3. Historie a kultura. Výtvarná kultura let 1620-1780.
Olomoucké baroko 1. Úvodní svazek. Proměny ambicí jednoho města.
Olomoucké baroko 1. Úvodní svazek. Proměny ambicí jednoho města.
Olomoucké baroko: výtvarná kultura let 1620-1780 - průvodce
Olomoucké baroko: výtvarná kultura let 1620-1780 - průvodce
Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Olomoucké baroko 2. Katalog. Výtvarná kultura let 1620-1780.
Olomoucké baroko 2. Katalog. Výtvarná kultura let 1620-1780.
Jindřich Zdík (1126-1150) - olomoucký biskup uprostřed Evropy
Jindřich Zdík (1126-1150) - olomoucký biskup uprostřed Evropy
Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku
Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku
Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc
Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc
Olomoucká obrazárna III: Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek
Olomoucká obrazárna III: Středoevropské malířství 16. - 18. století z olomouckých sbírek
Severin Tischler
Severin Tischler
Art brut v českých zemích – Mediumici, solitéři, psychotici
Art brut v českých zemích – Mediumici, solitéři, psychotici
Atika 1987–1992: Emoce a forma / Emotion and Form
Atika 1987–1992: Emoce a forma / Emotion and Form
Victor Vasarely - ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi
Victor Vasarely - ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi
Experiment, řád, důvěrnost: ženské rastry Běly Kolářové
Experiment, řád, důvěrnost: ženské rastry Běly Kolářové
Adriena Šimotová - retrospektiva 1959 - 2005
Adriena Šimotová - retrospektiva 1959 - 2005
Arcidiecézní muzeum Olomouc : průvodce
Arcidiecézní muzeum Olomouc : průvodce
Půst očí
Půst očí
1