MNV v Rokytnici v Orl. horách

nakladatelství, značky

Opevnění státní hranice v oblasti Orlických hor
Opevnění státní hranice v oblasti Orlických hor