Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

nakladatelství, značky

Postlisabonské procesy v Evropské unii
Postlisabonské procesy v Evropské unii
Soudcokracie, nebo judicializace politiky?
Soudcokracie, nebo judicializace politiky?
Ozbrojené konflikty po konci studené války
Ozbrojené konflikty po konci studené války
Hospodářsko-politické důsledky průzkumu vesmíru
Hospodářsko-politické důsledky průzkumu vesmíru
Meno, mesto, vec - Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna
Meno, mesto, vec - Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna
Nesamozřejmé perspektivy : genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství
Nesamozřejmé perspektivy : genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství
Právo na soukromí
Právo na soukromí
Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010)
Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010)
České předsednictví Rady EU - most přes minulost
České předsednictví Rady EU - most přes minulost
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století
České politické strany a evropská integrace: Eropeizace, evropanství, euroskepticismus?
České politické strany a evropská integrace: Eropeizace, evropanství, euroskepticismus?
Politický marketing a české politické strany: Volební kampaně v roce 2006
Politický marketing a české politické strany: Volební kampaně v roce 2006
Úrovně spravedlnosti
Úrovně spravedlnosti
Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy
Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy
Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie
Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie
Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU
Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU
Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí
Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí
Krajní pravice ve střední a východní Evropě
Krajní pravice ve střední a východní Evropě
Organizovaný zločin v Ruské federaci
Organizovaný zločin v Ruské federaci
Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví
Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví
Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice
Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika
Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006
Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006
Poválečná obnova a budování míru
Poválečná obnova a budování míru
Energetická bezpečnost a zájmy České republiky
Energetická bezpečnost a zájmy České republiky
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě
Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě
Evropské politické strany po východním rozšíření EU
Evropské politické strany po východním rozšíření EU
Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu?
Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu?
Demokracie: Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokacie
Demokracie: Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokacie
Politický systém českých zemí 1848-1989
Politický systém českých zemí 1848-1989
Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy
Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě
Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě
Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii
Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii
Proliferace jaderných zbraní: Problémoví aktéři
Proliferace jaderných zbraní: Problémoví aktéři
1 2 3 >