Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

nakladatelství, značky

Nová média v politické komunikaci
Nová média v politické komunikaci
Lidská práva a medicína
Lidská práva a medicína
Přímá demokracie
Přímá demokracie
Postlisabonské procesy v Evropské unii
Postlisabonské procesy v Evropské unii
Soudcokracie, nebo judicializace politiky?
Soudcokracie, nebo judicializace politiky?
Ozbrojené konflikty po konci studené války
Ozbrojené konflikty po konci studené války
Reconceptualising
Reconceptualising 'mainstream' youth
Meno, mesto, vec
Meno, mesto, vec
Český organizovaný zločin
Český organizovaný zločin
Právo na soukromí
Právo na soukromí
Nesamozřejmé perspektivy
Nesamozřejmé perspektivy
Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010)
Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010)
Hospodářsko-politické důsledky průzkumu vesmíru
Hospodářsko-politické důsledky průzkumu vesmíru
České politické strany a evropská integrace: Eropeizace, evropanství, euroskepticismus?
České politické strany a evropská integrace: Eropeizace, evropanství, euroskepticismus?
České předsednictví Rady EU - most přes minulost
České předsednictví Rady EU - most přes minulost
Prostor, moc a utopie
Prostor, moc a utopie
Úrovně spravedlnosti
Úrovně spravedlnosti
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století
Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století
Politický marketing a české politické strany: Volební kampaně v roce 2006
Politický marketing a české politické strany: Volební kampaně v roce 2006
Cesta zpátky
Cesta zpátky
Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy
Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy
Organizovaný zločin v Ruské federaci
Organizovaný zločin v Ruské federaci
Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví
Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví
Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání
Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání
Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie
Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie
Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice
Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice
Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí
Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí
Legitimita moci v postmoderní době, Proč potřebuje EU členské státy?
Legitimita moci v postmoderní době, Proč potřebuje EU členské státy?
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika
Krajní pravice ve střední a východní Evropě
Krajní pravice ve střední a východní Evropě
Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU
Jednotná evropská měna, realizace hospodářské a měnové unie v EU
Poválečná obnova a budování míru
Poválečná obnova a budování míru
Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006
Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky
1