Linde

nakladatelství, značky

Fúze - Právo, účetnictví a daně
Fúze - Právo, účetnictví a daně
Hospodářský cyklus (teorie, monitorování, analýza, prognóza)
Hospodářský cyklus (teorie, monitorování, analýza, prognóza)
Daňový poradce pro podnikatele
Daňový poradce pro podnikatele
Sociální právo České republiky
Sociální právo České republiky
Dějiny ústavního práva
Dějiny ústavního práva
Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny
Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny
Věcná práva v kostce
Věcná práva v kostce
Právo pro zdravotnické pracovníky
Právo pro zdravotnické pracovníky
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
Znalecké posudky dětí pod drobnohledem
Znalecké posudky dětí pod drobnohledem
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014
Účetní výkazy pod lupou: I. Základy účetního výkaznictví
Účetní výkazy pod lupou: I. Základy účetního výkaznictví
Právo sociálního zabezpečení
Právo sociálního zabezpečení
Osiřelá díla
Osiřelá díla
Vstup cizince na území státu
Vstup cizince na území státu
Model práva - Vztah morálky a práva
Model práva - Vztah morálky a práva
Pohřebnictví.Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků
Pohřebnictví.Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků
Cizinecké právo
Cizinecké právo
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
Motivace, produktivita a způsob života
Motivace, produktivita a způsob života
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
Předávání osobních údajů do zahraničí
Předávání osobních údajů do zahraničí
Náhradní rodinná péče
Náhradní rodinná péče
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva - Prizmatem Lisabonské smlouvy
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva - Prizmatem Lisabonské smlouvy
Rukověť trestního práva hmotného a procesního
Rukověť trestního práva hmotného a procesního
Výkladový slovník cestovního ruchu
Výkladový slovník cestovního ruchu
Daně v Evropské unii
Daně v Evropské unii
Změny zákonů od 1.1.2011
Změny zákonů od 1.1.2011
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu
Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu
Vývoj průmyslu technických plynů v českých zemích
Vývoj průmyslu technických plynů v českých zemích
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele
Bytová družstva
Bytová družstva
1 ...