J. G. Calve v Praze

nakladatelství, značky

Osvěčim, hrob čtyř milionů nevinných
Osvěčim, hrob čtyř milionů nevinných
Co rak.-uher. vojín věděti má
Co rak.-uher. vojín věděti má