Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

nakladatelství, značky

Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii
Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii
Chemie pro zdravotnické školy I.
Chemie pro zdravotnické školy I.
Chemie pro zdravotnické školy II.
Chemie pro zdravotnické školy II.
Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii
Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii
Klinická biochemie 1. díl
Klinická biochemie 1. díl
Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy
Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy
Ošetřovatelské diagnózy v pediatrii
Ošetřovatelské diagnózy v pediatrii
Dětská nefrologie pro praxi
Dětská nefrologie pro praxi
Ošetřovatelské diagnózy
Ošetřovatelské diagnózy
Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku
Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku
České ošetřovatelství 7 - Galerie historických osobnosti
České ošetřovatelství 7 - Galerie historických osobnosti
Přístrojová optika
Přístrojová optika
Ošetřovatelské diagnózy v neonatologii
Ošetřovatelské diagnózy v neonatologii
Komplikace vnitřních chorob
Komplikace vnitřních chorob
Minimum z klinické gerontologie pro lékaře a sestru v ambulanci
Minimum z klinické gerontologie pro lékaře a sestru v ambulanci
Evokované potencionály v klinické praxi
Evokované potencionály v klinické praxi
Moderní diagnostické metody - IV. díl
Moderní diagnostické metody - IV. díl
Operační léčba dysfunkcí dolních močových cest
Operační léčba dysfunkcí dolních močových cest
Anatomie a embryologie oka
Anatomie a embryologie oka
Holistické přístupy v péči o zdraví
Holistické přístupy v péči o zdraví
Vybrané krytosemenné rostliny
Vybrané krytosemenné rostliny
Moderní radioterapeutické metody - VI. díl - Základy radioterapie
Moderní radioterapeutické metody - VI. díl - Základy radioterapie
Neurologie pro sestry
Neurologie pro sestry
Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči : vybrané kapitoly
Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči : vybrané kapitoly
Práce a vidění
Práce a vidění
Vybrané kapitoly z rentgenologie a z anesteziologie
Vybrané kapitoly z rentgenologie a z anesteziologie
Moderní diagnostické metody - VII. díl  - Internet nejen pro radiology
Moderní diagnostické metody - VII. díl - Internet nejen pro radiology
Chirurgie pro sestry - I. část
Chirurgie pro sestry - I. část
Moderní radioterapeutické metody - V. díl - Brachyterapie
Moderní radioterapeutické metody - V. díl - Brachyterapie
Lemon 3
Lemon 3
Základní problematika paralelometrů a jejich využití v protetické stomatologii
Základní problematika paralelometrů a jejich využití v protetické stomatologii
Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti
Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti
Lemon 1
Lemon 1
Chlamydiové infekce
Chlamydiové infekce
Radiodiagnostika - II. část
Radiodiagnostika - II. část
1