Generálny sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany

nakladatelství, značky

Boj Slovákov o slobodu
Boj Slovákov o slobodu
Slovenský národný socializmus
Slovenský národný socializmus