Gaudeamus

nakladatelství, značky

Technické aplikace fyziky a 24 dalších titulů z fyziky a matematiky
Technické aplikace fyziky a 24 dalších titulů z fyziky a matematiky
Geneze: Cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu
Geneze: Cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu
České, slovenské a československé dějiny 20. století XII.
České, slovenské a československé dějiny 20. století XII.
České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.
České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.
Matematika jako pedagogický problém
Matematika jako pedagogický problém
Peter Hacks v kontextu moderního německého dramatu a jeho hra "Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goetho
Peter Hacks v kontextu moderního německého dramatu a jeho hra "Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goetho
Kontexty vývojových poruch řečové komunikace a specifických poruch učení
Kontexty vývojových poruch řečové komunikace a specifických poruch učení
Proměny románového žánru
Proměny románového žánru
Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku
Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku
Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy
Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy
Specifikace cizojazyčného vzdělávání žáků se sluchovým postižením na střední škole
Specifikace cizojazyčného vzdělávání žáků se sluchovým postižením na střední škole
Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a informačních a komunikačních technologií v udržitelném cestovním ruchu
Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a informačních a komunikačních technologií v udržitelném cestovním ruchu
Mezigenerační přenos základních křesťanských hodnot v kontextu sekulární společnosti
Mezigenerační přenos základních křesťanských hodnot v kontextu sekulární společnosti
Edukace a reedukace trvale pracovně nezařaditelných v českých věznicích
Edukace a reedukace trvale pracovně nezařaditelných v českých věznicích
Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychologie nejen pro speciální pedagogy
Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychologie nejen pro speciální pedagogy
Aktuální témata rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR
Aktuální témata rozvoje venkovského cestovního ruchu v ČR
Vztahy školy a rodiny
Vztahy školy a rodiny
Rodina v novém soukromém právu
Rodina v novém soukromém právu
Budoucí časová perspektiva pubescenta
Budoucí časová perspektiva pubescenta
Strategický koncept využití intelektuálního kapitálu v procesech přeměny současné společnosti
Strategický koncept využití intelektuálního kapitálu v procesech přeměny současné společnosti
Stres a syndrom vyhoření
Stres a syndrom vyhoření
Sociální deviace v transformaci společnosti
Sociální deviace v transformaci společnosti
Aplikace umělé inteligence a kognitivní vědy v udržitelnosti cestovního ruchu
Aplikace umělé inteligence a kognitivní vědy v udržitelnosti cestovního ruchu
Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy
Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy
V pasti: ochrana seniorů před nástrahami moderních technologií
V pasti: ochrana seniorů před nástrahami moderních technologií
Krizová intervence v kontextu sociální práce
Krizová intervence v kontextu sociální práce
Úvod do tvorby odborných prací
Úvod do tvorby odborných prací
Základy mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie
Základy mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie
Kapitoly z penologie II
Kapitoly z penologie II
Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství
Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství
Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století
Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století
Sociální vědy v otázkách a odpovědích
Sociální vědy v otázkách a odpovědích
Literatura pro děti a mládež ve výuce cizích jazyků
Literatura pro děti a mládež ve výuce cizích jazyků
Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnému cestovnímu ruchu
Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnému cestovnímu ruchu
Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
1