Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

nakladatelství, značky

Slovensko-šarišsko-zemplínsko-rusínsky slovník
Slovensko-šarišsko-zemplínsko-rusínsky slovník