Československý olympijský výbor

nakladatelství, značky

Praha olympijská
Praha olympijská '80 (propagační publikace)