Akademie múzických umění (AMU)

nakladatelství, značky

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle
Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle
Untitled (Infrastructure & The Beach)
Untitled (Infrastructure & The Beach)
Kam oči, tam hlava
Kam oči, tam hlava
Hrana hry aneb Hry na hru
Hrana hry aneb Hry na hru
Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie
Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie
Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval
Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval
Česká škola neexistuje
Česká škola neexistuje
Lámání Prosperovy hůlky – K praktické dramaturgii
Lámání Prosperovy hůlky – K praktické dramaturgii
Na cestě k Shakespearovi
Na cestě k Shakespearovi
Epistemologie (nových) médií
Epistemologie (nových) médií
Chvála pedagogickému bláznovství
Chvála pedagogickému bláznovství
Mizanscéna a filmový styl
Mizanscéna a filmový styl
Filmař Jaromír Kallista
Filmař Jaromír Kallista
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
Komedie podle Václava Klimenta Klicpery
Komedie podle Václava Klimenta Klicpery
Indický rytmický systém: Zdroj inspirace západních skladatelů
Indický rytmický systém: Zdroj inspirace západních skladatelů
Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti
Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti
Dějiny Akademie múzických umění v Praze
Dějiny Akademie múzických umění v Praze
Když jsem byl fotografem
Když jsem byl fotografem
Filozofie nové hudby
Filozofie nové hudby
Fotografie, socha, objekt
Fotografie, socha, objekt
Jindřich Vodák k historii českého divadla
Jindřich Vodák k historii českého divadla
Herec je svou vlastní možností – Poznámky o herectví
Herec je svou vlastní možností – Poznámky o herectví
Teritoria umění 2017
Teritoria umění 2017
Taneční divadlo aneb vyprávění o Macbethovi
Taneční divadlo aneb vyprávění o Macbethovi
Příběh tanečnice Růženy Mazalové
Příběh tanečnice Růženy Mazalové
Vybrané kapitoly z dějin baletu
Vybrané kapitoly z dějin baletu
Scelovací prostředky
Scelovací prostředky
Hercova cesta / O herecké technice
Hercova cesta / O herecké technice
Temporalita (nových) médií
Temporalita (nových) médií
České drama a český hrdina
České drama a český hrdina
Nedivadlo Ivana Vyskočila
Nedivadlo Ivana Vyskočila
Proč hrát – K divadelní antropologii
Proč hrát – K divadelní antropologii
Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975-2016
Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975-2016
Problematika restaurování zvuku varhan
Problematika restaurování zvuku varhan
1