PaveI

Příspěvky

Tyranie: 20 lekcí z 20. stoletíTyranie: 20 lekcí z 20. stoletíTimothy Snyder

Příliš stručné, na americkou veřejnost cílené a silně zjednodušené rady, se kterými lze velice snadno polemizovat paradoxně i díky příkladům ze starších Snyderových knih.

20.04.2021


Zdivočelý kontinent: Evropa po druhé světové válceZdivočelý kontinent: Evropa po druhé světové válceKeith Lowe

Některé pasáže jsou na hraně anekdotických zkazek (kruhová popravčí četa balkánských partyzánů, Židy vedené internační tábory pro bývalé skutečné i domnělé kolaboranty) s lehce pochybnými zdroji, ale jinak jde o plastické vyobrazení hospodářsky i morálně zničených zemí na východ od Rýna.

20.04.2021


Poslední chvíle lidstvaPoslední chvíle lidstvaKarl Kraus

Krausovo vrcholné dílo, které tepe všechny strany bez rozdílu, včetně sebe samého. Absurdní výjevy, hnané až do krajnosti a satira s intenzitou a ničivostí bubnové palby.

20.04.2021


Duchovní situace dobyDuchovní situace dobyKarl Jaspers

V mnohém až překvapivě aktuální shrnutí problémů moderní doby.

20.04.2021


Husitská revoluce: Stručná historieHusitská revoluce: Stručná historiePetr Čornej

Souborné knižní vydání původně novinových článků doplněné o doporučenou literaturu. Jako stručný úvod a průvodce danou dobou ideální.

20.04.2021


Nešťastná válkaNešťastná válkaNiall Ferguson

Zajímavé porovnání britského a německého přístupu k předválečnému i válečnému hospodářství, tisku/propagandě a morálce, protkané řadou úvah "co by kdyby..."

20.04.2021


Colossus – Vzestup a pád amerického impériaColossus – Vzestup a pád amerického impériaNiall Ferguson

Z Fergusonových knih, přeložených do češtiny, je tato nejméně zajímavá. Značná část je věnována možným cestám (po)válečné obnovy Iráku v kontextu amerických intervencí dvacátého století, které byly aktuální v době vydání, ale dnes poslouží už jen jako odraz tehdejší doby.
Zbytek věnovaný porovnání britských a amerických přístupů k správě "závislých" území jsou nicméně tradičně na úrovni.

20.04.2021