JHŠ - Příspěvky

Kouzlo AustrálieKouzlo AustrálieD. Kreutzkamp

Popis cest byl zajímavý, historické pasáže mi ale místy přišly až uměle naroubované do deníkových zápisků. Také je znát, že od cesty už uplynula nějaká doba a některé reálie již nemusí být aktuální.

24.11.2016