Jana512

Příspěvky

HanaHanaAlena Mornštajnová

Život píše příběhy, a to někdy hodně drsné! V napínavém příběhu je možno si uvědomit nelehký úděl, jak hlavní hrdinky, tak celého rodu a všech Židů, v době II. světové války. Kéž by se už nic takového nemuselo opakovat!

31.12.2018


Tiché rokyTiché rokyAlena Mornštajnová

Historie několika generací rodu, nás uvádí do života společnosti po válce a za socialismu, kdy jeden člen rodiny, Svatopluk, jehož osudy ponejvíce zachycuje děj, je aktivní komunista a stává se také ředitelem podniku. Proto má velmi málo času na soukromí. I když se oženil, vždy prosazoval své názory. Jeho partnerka se vzdává umělecky zaměřeného povolání a věnuje se rodině a vede k životnímu zaměření na umění jejich dceru Blanku. Ta dosáhla úspěchů, avšak život není nikdy jednoduchý. V jediném okamžiku se jí zkomplikoval další životní osud a děj se odvíjí nečekaně jinak. Autorka umí překvapit a činí svá díla zajímavější a poutavější. A tak osudy rodiny se dál vyvíjejí nečekanou cestou, v cela jiném prostředí a jiných situacích, až vyústí k tomu, že přes všeliké neshody a nedorozumění a utrpení, jeden druhému pomáhají a nachází cestu k sobě. Kniha i přes rozsah upoutá a spoutá, dokud ji nepřečtete do konce.

04.06.2019


Šikmý kostelŠikmý kostelKarin Lednická

Zapojila jsem se do výzvy a znovu přečetla I. díl knihy Šikmý kostel, který jsem měla možnost jednou navštívit i hornické muzeum a bylo vidět, jak v důsledku získávání uhlí strádala příroda i jeho původní obyvatelé.
Velmi přínosná kniha,seznamující nás s prostředím hornické vesnice, která v důsledku těžby uhlí, byla podkopána a zanikla. Zůstal jen kostel, který má poškozenou statiku, ale připomíná nelehké osudy hornických rodin, žijících v této osadě. Kniha nás zavádí do osudů několika rodin, které se těžký životní osud snažili společnou pomocí a blízkostí překonat. Velké díky autorce za toto obsáhlé dílo!

21. března


Zlodějka knihZlodějka knihMarkus Zusak

II.
(Čteno po druhé)
Opět jsem se začetla do krásné knihy. Jsem dojatá dějem i krásou literárního zpracování. Kniha nás provází těžkým obdobím, které hlavní hrdinka překonává přátelstvím, ať je to přátelstvím mezi lidmi, kteří se dokázali obětovat pro druhé, anebo přátelstvim ke knihám.

30.05.2020


Slepá mapaSlepá mapaAlena Mornštajnová

Historie tří generací jednoho rodu, dává nahlédnout do tří etap dějin, dvou světových válek a socialismu. Autorka poutavě vystihla, co lidé prožívali a přiblížila nám životní osudy tří žen, které se s životem i přes rozličné osobní chyby, jež si uvědomovaly, a ke kterým je přivedly náročné životní situace, dokázaly vypořádat.

28.05.2019


Šikmý kostelŠikmý kostelKarin Lednická

Chtěla bych autorce poděkovat za obsáhlou historii místa, kde lidé žili v těžkých podmínkách a vzájemně si dokázali pomáhat a nevzdávali se ani v nejtěžších situacích, kdy přišli o své nejbližší v důsledku důlních neštěstí a války. Území, kde se nachází šikmý kostel jsem před léty navštívila a knížka, ještě obohacena životními příběhy lidí, kdysi zde žijícími, mí toto prostředí přiblížila. Moc děkuji!

06.06.2020


ListopádListopádAlena Mornštajnová

Kniha Listopad je bezesporu čtivě napsaná, nápaditá a napínavá. Celý děj mě držel v napětí, ale působil na mě depresivně. Prožívat něco takového, jako Maja, mně připadá velice těžké a smutné. Stejně tak Magda si zažila své... Nepoznala opravdovou lásku. Děkuji za listopad 1989 historický, který dopadl mnohem lépe než Listopád autorky! A tak si říkám: "Nemá to být varování, abychom si vážili a snažili se více žít pokojně a ve svobodě a lásce a byli vděčni za vše dobré, aby nás nepotkalo něco podobného, jako hrdinky této knihy?"

15. června


Vyhnání Gerty SchnirchVyhnání Gerty SchnirchKateřina Tučková

Další pohled na zlobu války, která rozdělila názorově manželství německo-české. V době války se staví na stranu německého národa v rodině hlavně otec se synem. Matka za války umírá a krutý osud vyhnání z domova čeká hlavně dceru Gertu i s malým dítětem. Kniha pečlivě popisuje, co prožívala Gerta, členové rodiny i ostatní jí blízcí. I když se po letech vrací zpět do rodného Brna, její život se radikálně změnil, ale ona nese následky až do konce života. Válka nese utrpení a často i nevinných lidí. Už nidy víc!

18.11.2019


Povídání o pejskovi a kočičcePovídání o pejskovi a kočičceJosef Čapek

Knížka mě připomínala dětství. Teprve nyní vnímám schopnost autora, jak do příběhů vkládá lásku k dětem, na které i výchovně působí krásně ilustrovanými pohádkami.

30.12.2019


Heřmánkové údolíHeřmánkové údolíH. M. Körnerová (pseudonym)

Životní příběh statečné ženy, matky devíti dětí. Sama prožívala nelehké dětství, a tak přijímala život s odholáním vše těžké překonávat a pomáhat druhým. Ve stáří svůj život hodnotí tak, že měla štěstí na dobré lidi, ale ty získala tím, že měla pochopení pro druhé a byla ochotná jim pomoci.

15.05.2020


Malý princMalý princAntoine de Saint-Exupéry

Vždy, kdy ji čtete - a je dobré se k takové knížce vracet - najdete v ní moudrost, jak vytvářet vztahy k bližním i k světu, aby člověk byl šťastný tím, že se snaží chápat druhé.

15.11.2018


V šedých tónechV šedých tónechRuta Sepetys

První kniha autorky, zachycuje nelidské jednáni s lidmi v ruských pracovních táborech za Stalinova režimu, s obyvateli pobaltských menšin. Kruté pracovní podmínky překonávali s nesmírným úsilím a statečností. Jak těžká to byla doba, ale i v ní se rodila krásná přátelství a Lína, nadaná umělecky, zachycovala tajně postavy a situace svým výtrarným uměním.
Citát z knihy: - Láska je ta nejmocnější armáda: ať už je to láska k příteli, ke své zemi, k Bohu, nebo k nepříteli; láska nám odhaluje zázračnou povahu lidského ducha.

14.11.2019


Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidímeAnthony Doerr

Děj se odehrává v II. světové válce ve Francii a v Německu. Souběžně jsou popisovány životy slepé dívky, Marie- Laure, která svou statečností a houževnatostí odolává překážkám, které si ti, kteří vidí, ani neuvědomují. Co to stálo námahy a úsilí pohybovat se jak ve známém prostředí, kde jí pomáhal svou blízkostí otec, ale i po jeho zatčení, kdy se situace změnila, si dokázala poradit a pomáhala druhým a byla nesmírně statečná.
Dalšími hrdiny jsou sirotci, vyrůstající v Německu, kteří vynikají pílí a touhou po poznání. Je to kniha plná podnětů k vědě, k přírodě, hudbě, a hlavně k snaze s životem se vypořádat v různých situacích.

30.10.2019


Kde zpívají raciKde zpívají raciDelia Owens

Katherine Daniele Clarková - KYA - Holka z bažiny, prožila svůj život spjata s prostředím, ve kterém vyrůstala se svými rodiči a sourozenci, kteří ji všichni ale opustili. Navzdory tomu, že zůstala sama, hledala blízkost přírody, kterou milovala a poznávala. Nepřijata společností neabsolvovala školu, avšak kamarád z dětství ji naučil číst i počítat a přírodu nejen navštěvovala, ale i o ní psala vytvářela odborné texty i s podrobnými obrázky. Příroda se jí stala vším. Toužila po přátelství a lásce, ale to ji stálo hodně zklamání. Dokázala však překonat i tyto těžkosti díky přírodě, kde žila a kterou milovala. Krásná kniha, která může vést k lepšímu vztahu k přírodě i k lidem. Doporučuji!

11. května


Dívka ve vlakuDívka ve vlakuPaula Hawkins

Co všechno může způsobit nalhávání si dokonalosti a nepostižitenosti v nevěře u mužů a jak to ublíží hlavně ženám, které citově strádají, a je pro ně těžké se "dostat" z následků, popsala autorka strhujícím způsobem.

29.07.2019


19841984G. Orwell (pseudonym)

Je to promyšleně napsaná kniha. Obdivuji, jak autor vystihl nebezpečí totalitních systémů převychovávat lidi ke svému obrazu. Ještě teď mě mrazí, jak se chovali k Winstonovi a nebylo úniku z jejich vlivu a útisku. Je to varující i pro nás. Pokud někdo nerespektuje základní lidská práva, pak se vize autora může naplnit.

12.03.2020


MaminkaMaminkaJaroslav Seifert

Básník mistrně vyjadřuje vzpmínky na své dětství a především na svou maminku, která neodmyslitelně k němu patří a je zdrojem nejkrásnějších vzpomínek.
Některé z básní této sbírky mně připomínají i mé dětství, kdy jsme chtěli mamince udělat radost a báseň Jaroslava Seiferta jsme psali do přáníček.

28.07.2020


Šikmý kostel 2Šikmý kostel 2Karin Lednická

Druhý díl je pokračováním životních událostí další generace rodu Barbory, která v prvním díle měla tři dcery a jejich rody se rozšířily. Na pozadí životních osudu jednotlivých osob popisuje autorka čtenáře čtivou a zasvěcenou formou do doby, kterou osoby prožívají. Složité historické události u polských hranic se dotýkají našich hrdinů a spolu s nimi jsme do historie vtahováni.
Nezbývá než vyjádřit veliké díky autorce za obrovskou práci, kterou pro území, k němuž má hluboký vztah, vynaložila. A jistě ne marně! Spolu s osudy hrdinů jsme prožívaly jejich nelehké chvíle a je nutné si uvědomit, že je posiloval zájem jednoho o druhého. Kéž bychom si odnesli ponaučení, že je třeba být svým rodinným příslušníkům, spolupracovníkům, spolubydlilícím - nablízku, aby se necítili sami.

13. dubna


Děti z BullerbynuDěti z BullerbynuAstrid Lindgren

Na poličce jednoho nádraží se objevila kniha, kterou jsem znala z vyprávění mých synovců. Četli ji, když byli malí a moc si ji chválili. A tak jsem byla zvědavá, co je tak na knize přitahovalo. Vypůjčila jsem si ji, a musím jím dát za pravdu, že je to kniha plná kouzla z dětských hrátek a dobrodružství, které prožívá skupinka dětí. Bydlily na třech statcích, které byly vedle sebe a které jim umoožňovaly prožít různá dětská dobrodružství. Autorka zachytila kamarádskou atmosféru mezi děvčaty a kluky. Kluci se čato vypínali nad holky, ale ty se jen tak nedaly. Knihu zdobí krásné ilutrace Heleny Zmatlíkové, která ilustrovala řadu dětských knih.

31. srpna


Než jsem tě poznalaNež jsem tě poznalaJojo Moyes

Od knížky se nedalo odtrhnout, i když náročná na city! Hlavní hrdinka ukázala velkou vynalézavost v přístupu k nemocnému, který jí dál poznat její schopnosti a povzbuzoval ji, ale stál si za svým rozhodnutím, což bylo pro všechny těžké.

24.11.2019


VrányVrányPetra Dvořáková

Nevím, nenacházím slov. Velmi čtivě psáno, ale závěr je nečekaný. Je mi líto dětí, které nezakusí rodinnou pohodu a lásku rodičů.

05. ledna


Zuzanin dechZuzanin dechJ. Katalpa (pseudonym)

Zuzanín dech mi "vzal dech" zvláště svým vyvrcholením. Zuzana, jediná a milovaná dcera továrníka, prožila krásné dětství se svými dvěma přáteli, kteří ji provází i dalším životem. Doba války ji, i jejího otce židovského původu zavede do hrůz koncentračního tábora, odkud se vrací, ale bez milovaného otce, s podlomeným zdravím. Po válce pozorujeme, jak válka lidi rozdělila a nová éra socialismu ještě víc zkomplikovala, lidské osudy. A jak to bylo se Zuzanou? Doporučuji přečíst!

15. března


KyticeKyticeKarel Jaromír Erben

Kniha mi připomínala domov, kde z mnohých básní nám rodiče citovali. Je to poklad české literatuty a ráda se k němu vracím.

25.10.2019


Harry Potter a kámen mudrcůHarry Potter a kámen mudrcůJ. K. Rowling (pseudonym)

Harry Potter je dílko napsáno s velikou fantazií a láskou spisovatelky, která dokáže do děje vtáhnout nejen děti, ale i dospělé. Musela mít velkou fantazii vytvořit "kouzelnický svět", který tolik zaujal, že knížka se stává jednou z nejznámějších a nejčtenějších. Líbilo se mi, jak jak Harry s přáteli dokáží překonávat nečekané těžkosti a vzájemně si svými schopnostmi pomáhat.

30.09.2020


Schindlerův seznamSchindlerův seznamThomas Michael Keneally

I v tak těžkých podmínkách, jako byl nacismus se vší hrůzou a těžkými úděly lidí, je krásné, že se našel člověk, který měl schopnosti a cit ujat se slabých a v těžkých situacích být jim oporou.

23.07.2019


Farma zvířatFarma zvířatG. Orwell (pseudonym)

Je to nadčasová kniha, vyjadřující v alegoriích na zvířatech jednání lidí, jak to bylo možno pozorovat v totalitních systémech, ale nejen v nich.

20. května


Jako zabít ptáčkaJako zabít ptáčkaHarper Lee

Příběh o moudrém a laskavém otci, který ve své profesi pracuje jako právník, který se zastává slabých a bezmocných černochů, nespravedlivě obžalovaných. Děj vypráví jeho dcera, malé děvčátko - Čipera. Má staršího bratra Jema. Dokázat se postavit za slabé a bezmocné, jako Atikus, otec Čipery a Jema a být ke všem vlídný, to je bych chtěla také dokázat.

30.08.2020


Chrám Matky Boží v PařížiChrám Matky Boží v PařížiVictor Hugo

Historický román, který nás seznamuje se životem kolem katedrály Matky Boží v Paříži. Nejen že popisuje složitou stavbu katedrály, ale i město Paříž , význam knih pro člověka a další. To vše poznáváme, abychom hlouběji prožili tragické osudy mladičké cigánky Esmeraldy s kozičkou, zvoníka Quasimoda i kněze při katedrále a dalších hrdinů. Děj je napínavý a překvapující.

29. června


PianistaPianistaWladyslaw Szpilman

Takřka neuvěřitelný příběh umělce, klaviristy Wladyslawa Szpilmana, žijícího ve Varšavě. Zachránil se díky své odvaze, ale především díky pomoci, od které bychom to neočekávali, díky německému důstojníku. Byla to jistě strašná doba, kde se i mezi německými lidmi našli ti, kteří s odvahou pomáhali nevinným. Patří mu jistě náš obdiv i vděčnost, i když tak by se měl zachovat každý z nás.

21. července


Hvězdy nám nepřályHvězdy nám nepřályJohn Green

Kniha, která nám ukazuje, jak důležité jsou, zvláště u nemocných, mezilidské vztahy. Přátelství mezi lidmi, kteří prožívají podobné osudy mohou být nesmírně užitečná. I v omezených situacích si máme být na blízku. O tom nás přesvědčuje i tato dojemná knížka. Příběh je poutavý a krásný.

28. dubna


1 ...