Hobo

Příspěvky

Kočka, která rozmlouvala s krocanyKočka, která rozmlouvala s krocanyLilian Jackson Braun

Bohužel jsem to začal číst jako detektivku a tak jen čekal a čekal...

15. září


Utajené dějiny Čech I.Utajené dějiny Čech I.Otomar Dvořák

Zapomněl jsem na jednu výhradu... Autoři opakují tradiční oficiální výklad o příchodu Čechů, což je podle mého naprostý nesmysl už i vzhledem k poslednímu zjištění, že geneticky je obyvatelstvo českých zemí stabilní už 4 tisíce let. Ale to chce čas...

15. září


Utajené dějiny Čech I.Utajené dějiny Čech I.Otomar Dvořák

Uf! Musím přiznat, že takto pojaté dějiny mi nejprve vyrazily dech. Ale jak jsem se prokousával dál - řekněme zvykal jsem si. Koneckonců často nesouhlasím s tézemi mnoha oficiálních historiků a také musím přecházet častá tvrzení. A zde jsem se poprvé setkal i se skutečnými uvěřitelnými fakty, z nichž první se týkal tzv. prvních Přemyslovců podle Kosmy.
Tato kniha nás také učí nepřijímat tupé pravdy, ale zamýšlet se nad nimi, jestli by to nemohlo být jinak, tedy učí pružnému myšlení. Jsme vlastně zvyklí na popis historie z pohledu křesťanství, z pohledu osvícenství, z pohledu komunismu, a všichni vidíme, jak se tento pohled znovu ohýbá ve jménu další ideologie. Tak proč ne takto? A tuto odvahu nemohu jinak než ocenit!

14. září


František Mareš - Od fyziologie k filosofiiFrantišek Mareš - Od fyziologie k filosofiiHelena Pavličíková

Přehledný, srozumitelný, poměrně podrobný a čtivý přehled Marešovy filozofie. Dobré ke studiu jeho knih.

12. září


Popravy českých pánůPopravy českých pánůVladimír Liška

Záhady jsou součástí dějin a nezabývat se jimi by znamenalo cosi vytěsňovat. Naopak, právě o záhadách by se mělo co nejvíce diskutovat a přetřásat je ze všech stran s nadějí, že časem může dojít i ke ztrátě některých z nich, což by vůbec nebylo špatné...
Koneckonců ani tzv. renomovaní historici nedokážou dojít ke shodnému závěru i u faktologicky podložených událostí, přou se o jejich výklad, přetřásají sem tam a hádají se. Proč se tedy nespokojí jenom uvedením faktů? Takový seznam... Obávám se, že historiografická literatura by přestala existovat. Nevím, nakolik je důležité vědět, kde jsou pohřbeny hlavy mrtvých z Mostecké věže, ale vím, že zdravý lidský rozum si žádá vysvětlení záhad, tak proč ne?
Publikace se mi líbila především popisem historického pozadí tehdejších událostí, oslovila mě objektivním obrazem, který vytvořila. A už teď vidím, jak se někdo začíná pohoršovat nad termínem "objektivní"; cožpak je objektivní takto popisovat české mučedníky (evangelíci), či české rebely (katolíci)? Ta proklatá česká stranickost! I po 400 letech! (Popř. po 600 letech v případě Husa). Kdy už začneme přemýšlet bez předchozího rozhodnutí o dobru a zlu?

07. září


Můj život a díloMůj život a díloHenry Ford

Skutečně fascinující. Uplatňované principy však nejsou propaganda, protože čistá mysl propagandu nepotřebuje. Koneckonců fakta jsou dostatečně vypovídající.
Nevadí proto ani to, že knihu začal psát v době, kdy zamýšlel kandidovat na prezidenta, když však předčasně nastoupil Coolidge, od kandidatury odstoupil. Samozřejmě že se často setkával s odporem, podezříváním a útoky. S tím nutno počítat...

06. září


Polština pro samoukyPolština pro samoukyKarel Oliva

Tuto učebnici jsem si kdysi koupil, samozřejmě s úmyslem věnovat se polštině. Nějak se mi to nepodařilo, což ovšem není chyba učebnice. Pravda, podíval jsem se, jak se v polštině čte a vyslovuje, ale u toho to končilo.

03. září


10 zastavení v Českém ráji10 zastavení v Českém rájiJaroslava Velartová

Taková typická turistická publikace, která se dobře čte a dodá o popisovaném kraji nejdůležitější informace, přičemž je to stále literatura.
Mám rád knihy z mého kraje, za který vedle Jizerských hor považuji i Český ráj, západní Krkonoše a Lužické hory.

03. září


Pes baskervillskýPes baskervillskýArthur Conan Doyle

Takto začínal detektivní žánr!

03. září


Superzáhady a zázrakySuperzáhady a zázrakyFrank P. Jones

Mám rád záhady. Ale těmto jsem moc neuvěřil.

02. září


Komedie plná láskyKomedie plná láskyFrantišek Rachlík

Románový životopis komediálního herectví Jindřicha Mošny, jednoho z těch, kteří se dokázali rozdávat a dosáhnout skutečné slávy, aniž by zpychli. V době, v níž se upevňovala hrdost českého národa na svou historii a sebevědomě kráčel k vlastní samostatnosti. (Kam se poděla?) V románu je dobře popsána generace, která zažívala cestu k Národnímu divadlu.

26. srpna


Cesta demokracie 1. svazekCesta demokracie 1. svazekTomáš Garrigue Masaryk

Tohle samozřejmě nelze hodnotit po literární stránce, ale jako souhrn dokumentů vydaných, pronesených, popř. napsaných Masarykem v prvních letech republiky to získává nespornou historickou hodnotu. Mně osobně nejvíc zaujala zmínka k Pittsburské dohodě, ale nejen k tomu.

25. srpna


Sv. Jan z Pomuka a Mistr Jan HusSv. Jan z Pomuka a Mistr Jan HusZdeněk Bretšnajdr

Rychlý přehled k historickým otázkám kolem Jana Nepomuckého a Jana Husa.

23. srpna


Kolaps neznamená konecKolaps neznamená konecMiroslav Bárta

Opustili jsme z valné míry principy, na nichž vznikla a rozvíjela se naše civilizace, přičemž návrat k těmto principům, podle mého, není možný. A tak si počkejte, děti, co nového vznikne. Já už ne, já nemám tolik času.
Velmi inspirativní knížka rozhovorů.

20. srpna


Nejsme sami ve vesmíruNejsme sami ve vesmíruAndreas von Rétyi

Pustil jsem se do toho s určitou ironií a s vědomím, že v názvu není na konci otazník. Za můj dlouhý život se stále spekulovalo o mimozemšťanech a důkazy nikde, takže jsem byl zvědav, zda se konečně dožiju nějakého důkazu. Jak čtení postupovalo, ironie ustupovala. Nakonec mne kniha docela pohltila. Je to velmi reálná úvaha, která vede od racionálních zdůvodnění k až fantastickým perspektivám, ale neopouští nikde hranici možností. Zpočátku mě příliš neoslovil onen matematický model osídlenosti Galaxie, protože právě s tím se setkávám celý život a dá se nad ním neomezeně spekulovat, ale dál už to bylo stále lepší. Zkonstatoval bych, že možná stále nemáme jednoznačný důkaz, ale zato plno nezpochybnitelných indicií.

18. srpna


Malá kniha velkých náhodMalá kniha velkých náhodJohn Martineau

Opravdu půvabná knížečka o tom, že ne všechny představy předků o podobě vesmíru a zejména sluneční soustavy jsou vhodné k zavržení. Naopak pochopíte, kolik umu, znalostí a představivosti museli mít, a jak to přispělo k rozvoji rozumu. Jestliže to dnes vidíme jednodušeji, neznamená to, že jimi musíme pohrdat a že jsme o něco nepřišli. Naše znalosti prostě spočívají na bedrech velikánů a na našich současných omylech budou stavět velikáni budoucí.

14. srpna


AgrarismAgrarismMilan Hodža

Od koho jiného čekat pojednání o agrarismu než od předního prvorepublikového agrárního politika, jakým byl Milan Hodža. Je to politicky již poněkud zastaralé, ale věřím, že v tehdejší době potřeboval přijít s koncepcí "agrární demokracie", aby ji odlišil od předchozího "aristokratického agrárismu". Zajímavý je odkaz na Spenglerův Zánik západu a vzhledem k nedostatečnému rozvoji průmyslu ve východních zemích (s výjimkou Čech a Moravy) důraz na rozvoj "demokratického" zemědělství.

12. srpna


Tajemství transplutaTajemství transplutaLothar Weise

Socialistické sci-fi z post-atomové doby, kdy nad světem visela reálná hrozba, a z doby rozděleného světa, v jedné půlce plného dějinného optimismu z vítězství socialistického řádu. Čpí to z románu jako libý zápach z olomouckých tvarůžků. Má to všechny nectnosti tehdejší ideologické "vědeckofantastické" literatury. Z tohoto pohledu chápu i to, že knihu vydalo Nakladatelství politické literatury.
Vše bych dokázal odpustit, kdyby to aspoň po literární stránce nebyl takový brak. Nuda mě provázela od začátku do konce.

11. srpna


Italské hudební názvoslovíItalské hudební názvoslovíJiří Válek

Při mé hudební nevzdělanosti mi tento vynikající slovníček už mnohokrát posloužil. Je tím užitečnější, čím více poslouchám klasickou hudbu.

09. srpna


Syn strážce majákuSyn strážce majákuV. Zíka (pseudonym)

Oblíbená kniha mého dětství. Dost mě mrzí, že ji už nemám a nemohu si obnovit zážitek. Ale vzpomínky vydají za 5*.

06. srpna


Slovník spisovného jazyka českého  IV  V-ŽSlovník spisovného jazyka českého IV V-ŽBohuslav Havránek

Bez tohoto slovníku jsem se celý život neobešel. Koupil jsem ho jako chudý studentík po částech, ale nikdy jsem toho nelitoval.

01. srpna


Slovník spisovného jazyka českého III  R-USlovník spisovného jazyka českého III R-UBohuslav Havránek

Skvělé dílo.

01. srpna


Slovník spisovného jazyka českého   I  A-MSlovník spisovného jazyka českého I A-MBohuslav Havránek

Teda ne že bych celý slovník četl, ale pravda je, že mi od mých školních let mnohokrát posloužil. Skvělé dílo.

01. srpna


Velký král Přemysl Otakar I.Velký král Přemysl Otakar I.Vlastimil Vondruška

Z přemyslovské epopeje jsem tento díl četl až jako poslední, nutno však říci, že se mi zdá nejlepší. Vlastně zde autor stvořil obraz velkého panovníka své doby, přičemž celkové hodnocení jeho činů vyznívá kladně. Ačkoliv se román skládá z historických fakt, pravda je, že detaily neznáme. A tyto detaily p. Vondruška velmi účinně doplnil a stvořil tak neobyčejně kladnou postavu našich dějin, na kterou můžeme být hrdi.
Například historie nám mnoho neříká o motivech zavržení syna, jehož měl s první manželkou. Pojetí, jaké autor podává, neruší historický fakt, ale podává vysvětlení, proč Přemysl zavrhl první manželku; mluví se sice o potřebě mužského potomka, ale toho Přemysl přece měl... V románu V. Vondruška podal přijatelné vysvětlení, proč následníkem nebyl Vratislav, ale Václav, zplozený s druhou manželkou. Vlastní syny přece jen tak nezavrhujeme...
Vlastně i Přemyslův charakter byl podán velmi pěkně; pravda, choval se tak, jak se lidé v té době chovali, nebyl to žádný ideál, spadlý z nebe, ale nebyl pomstychtivý, trestal, když měl důvody a šlo mu především o zemi. Kterou, pravda, ztotožňoval se sebou, ale jak už jsem uvedl, byl člověkem své doby a nebyl ani první ani poslední. Takový byl i jeho potomek Karel IV. - a jak si ho vážíme. Nebyl ten Přemysl takový Děda vlasti?
Podobných úvah a - řekněme románových konstrukcí je v knize víc, ale nakonec si soudný člověk musí říci: Ano, nevíme, ale takto to mohlo proběhnout.

31. července


Ford a Stalin: o tom, jak žít lidskyFord a Stalin: o tom, jak žít lidskykolektiv autorů

Jsou knihy, které přečtete a víte, že se k nim budete vracet, neboť vyplní mnohé nezodpovězené otázky, jež jste si marně kladli. Jsou knihy, které natrvalo změní váš pohled na svět. Jsou knihy, které vás zbaví mnohých pověr a mýtů, o jejichž oprávněnosti jste byli přesvědčeni. Takových knih není mnoho, o to větší je jejich cena. Tato kniha k nim patří.
Ne, není to lehké čtení, neboť nutí k přemýšlení a k odvržení pravd, které vám vnutilo zideologizované školství, politický systém a koneckonců obklopující vás společnost. Ale po přečtení, či spíše prostudování, přijdete o mnoho pochybností.

31. července


Anna Kareninová IIAnna Kareninová IILev Nikolajevič Tolstoj

Nuže, spojil jsem si oba díly a konečně mám ucelený pohled. Oceňuji ten komplexní pohled na tehdejší ruskou společnost a úvahy o ní, o postavení člověka v životě, o smyslu života, podávané především prostřednictvím Levina, ale zaujala mě (kromě dalších) i osobnost Anny Kareninové, oné hysterické a sobecké osoby, která myslela především na vlastní blaho a vinu za svou nespokojenost dávala všem okolo, především svým nejbližším, kteří jí samozřejmě při vší snaze nemohou pomoci.
Ještěže jsem to četl v závěru života, před takovými třiceti lety by mě nejspíš nudila a šla by vesele kolem mne. Když vezmu v úvahu, že Tolstoj dílo napsal po své čtyřicítce, smekám.

19. července


Konopišťský pán - román ze života Františka Ferdinanda z EsteKonopišťský pán - román ze života Františka Ferdinanda z EsteRudolf Dvorský

V podtitulu je sice uvedeno, že jde o román, ale románového v knize příliš mnoho není. Prostě je sledována skutečná linie života Ferdinandova na Konopišti, jeho manželství a způsob života manželů. Nutno podotknout, že nepřátelská zaujatost z díla přímo čiší, takže se těžko posuzuje, kde vede hranice pravdy. Celkem bezcenná práce.

15. července


Doba jedová a covidováDoba jedová a covidováAnna Strunecká

Bez takových knih se v dnešní trudné a úpadkové době neobejdete!

15. července


Jaká byla dějinná půda hnutí husitského?Jaká byla dějinná půda hnutí husitského?Zdeněk Bretšnajdr

Knížečka velkého obhájce katolicismu. Čtivá, logické závěry.

14. července


Čtyři historické nepravdy o HusoviČtyři historické nepravdy o HusoviAntonín Lenz

Z katolického pohledu posuzuje autor stručně některá tvrzení týkající se Jana Husa, ovšem nutno podotknout, že s ním souhlasí i mnozí historici nekatolického založení či bez víry.
Osobně tvrdím, že Hus představuje v českém národě neuralgický bod. Dokud se nedokážeme s fenoménem Hus objektivně vypořádat a posuzovat bez předsudků jeho působení, dotud jako národ budeme mít problém. Neboť myslet si, že jde pouze o historickou osobnost, která na nás nemá už vliv, je hluboký omyl.

09. července


1 ...